Požáry v Kraji Vysočina v roce 2018 – nárůst škod i zraněných osob

 

V roce 2018 vzniklo na území Kraje Vysočina 938 požárů, do tohoto počtu jsou zahrnuty i požáry bez účasti jednotek požární ochrany. Proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o čtvrtinu. Za posledních dvacet dva let je to druhý nejvyšší počet požárů zaznamenaných v jednom roce. Za celé sledované období došlo na Vysočině k 16 794 požárům. V porovnání s ostatními kraji je Vysočina pod celostátním průměrem.

Počet požárů v Kraji Vysočina

Počet požárů v roce 2018 podle krajů

Požáry na 1000 obyvatel v roce 2018 podle krajů

Přímá škoda způsobená při požárech v roce 2018 dosáhla hodnoty 138 mil. Kč a proti předchozímu roku byla o třetinu vyšší. Od roku 1997 je to druhá největší škoda. Za celé dvaadvacetileté období dosáhly škody částky téměř 1,9 miliardy Kč. Hodnota uchráněného majetku při požárech v roce 2018 představovala v Kraji Vysočina 775 mil. Kč. Proti roku 2017 je o 13% vyšší a téměř šestinásobně převyšuje vzniklou škodu. V průběhu sledovaného období byl uchráněn majetek za 13,8 miliard Kč.

Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Kraji Vysočina

Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v roce 2018 podle krajů

 

Nejzávažnějším důsledkem požárů je úmrtí a zranění osob. V roce 2018 zemřely v Kraji Vysočina při požárech        4 osoby a 86 bylo zraněno. Od roku 1997 zemřelo celkem 142 osob a bylo evidováno 1 275 zraněných. Za nejtragičtější lze označit rok 2004, kdy zemřelo při požárech 12 lidí.

Počet usmrcených a zraněných osob při požárech v Kraji Vysočina
 

Počet usmrcených a zraněných osob při požárech v roce 2018 podle krajů

Nejvíce požárů v průběhu roku 2018 vzniklo v okrese Jihlava (242) a nejméně v okrese Pelhřimov (145). Nejvyšší přímá škoda je evidována v okrese Jihlava (50 mil. Kč), nejnižší v okrese Třebíč (15 mil. Kč). V okrese Havlíčkův Brod si požáry vyžádaly dvě oběti, v okresech Jihlava a Žďár nad Sázavou byla evidována jedna oběť. Ve zbývajících okresech Vysočiny v loňském roce při požárech nikdo nezahynul.

Počet požárů v roce 2018 podle okresů

Zdroj dat: Hasičský záchranný sbor ČR

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Požáry v Kraji Vysočina v roce 2018 (aktualita v pdf)