Dopravní nehody v Kraji Vysočina v roce 2018

 

V roce 2018 bylo způsobeno na území Kraje Vysočina 4 448 dopravních nehod při provozu na pozemních komunikacích, z toho 178 pod vlivem alkoholu (tj. 2,5 % z celkového počtu, průměr za ČR je 3,2 %). Uvedeny jsou všechny nehody, které byly nahlášeny. Od roku 2009 došlo ke změně pravidel pro hlášení nehody Policii ČR. Proti předchozímu roku  se jejich počet zvýšil o 0,6 procenta. Za posledních deset let je to nejvyšší počet dopravních nehod zaznamenaných v jednom roce. Za celé sledované období došlo na Vysočině k 34 663 nehodám. V porovnání s ostatními kraji je Vysočina pod celostátním průměrem.

Počet dopravních nehod v Kraji Vysočina

Počet dopravních nehod v roce 2018 podle krajů

Počet dopravních nehod na 1 000 obyvatel v roce 2018
 

Škody způsobené při nehodách v roce 2018 dosáhly celkové hodnoty 318 mil. Kč a proti předchozímu roku byly o 7,6 % vyšší. Od roku 2009 je to největší škoda. Za celé devítileté období přesáhly škody úroveň 2,5  miliardy Kč. Průměrná škoda vzniklá při jedné nehodě představovala v loňském roce v Kraji Vysočina 71 425 Kč. Nejdražší nehody měli v  Jihočeském kraji (82 586 Kč) a nejlevněji bourali v Libereckém kraji (48 371). Průměr za celou Českou republiku představoval hodnotu 62 501 Kč. Za sledované devítileté období se na Vysočině nejdráže bouralo v roce 2009, kdy průměrná škoda dosáhla bezmála sto tisíc korun (to bylo nejvíce mezi všemi kraji).

Škody způsobené při dopravních nehodách v Kraji Vysočina

Škody způsobené při dopravních nehodách v roce 2018 podle krajů

Nejzávažnějším důsledkem dopravních nehod je úmrtí a zranění osob. V roce 2018 zemřelo v Kraji Vysočina při nehodách na pozemních komunikacích 35 osob a 1 628 bylo zraněno, z toho 116 zranění bylo hodnoceno jako těžká. Od roku 1996 zemřelo na silnicích celkem 1 286 osob, bylo evidováno 5 112 těžce zraněných a 34 492 lehce zraněných. Za nejtragičtější lze označit rok 2003, kdy bylo usmrceno 89 lidí.

Počet usmrcených při dopravních nehodách v Kraji Vysočina (do 24 hodin po nehodě)

Počet usmrcených při dopravních nehodách podle krajů (do 24 hod. po nehodě)

Při 181 nehodách, které byly nahlášeny v Kraji Vysočina, byl spolujezdcem alkohol nebo drogy. Ve 178 případech bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu a u tří nehod byly prokázány drogy.

Nehody pod vlivem alkoholu a drog v roce 2018 (v % z celkového počtu)

V rámci Kraje Vysočina byla vyhodnocena i doba, kdy k nehodám došlo. Z tohoto přehledu vyplývá, že nejvíce nehod bylo zaznamenáno v říjnu (10,0 %) a nejméně v únoru (5,7 %). Nejvíce obětí si vyžádaly nehody v září a nejméně při dopravních nehodách v zimních měsících, tedy v lednu, únoru a prosinci.

Nehody, usmrcené osoby a hmotné škody v jednotlivých měsících roku 2018   v % z celkového počtu v Kraji Vysočina

Při vyhodnocení dnů v týdnu se jeví jako nejhorší pátek, na který připadá 16,5 % nehod. V neděli bylo nehod nejméně (12 %). Středa je vyhodnocena v roce 2018 jako nejtragičtější a nejméně lidí na silnicích zemřelo ve čtvrtek a v sobotu.

Nehody a usmrcené osoby podle dnů v týdnech roku 2018 v % z celkového počtu v Kraji Vysočina
Zdroj: Policejní prezídium ČR

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: 
miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081