Dopravní nehody v Kraji Vysočina v roce 2016

 

V roce 2016 bylo způsobeno na území Kraje Vysočina 4 151 dopravních nehod při provozu na pozemních komunikacích, z toho 146 pod vlivem alkoholu (tj. 3,5 % z celkového počtu, průměr za ČR je 4,3 %). Uvedeny jsou všechny nehody, které byly nahlášeny. Od roku 2009 došlo ke změně pravidel pro hlášení nehody Policii ČR. Proti předchozímu roku 2015 se jejich počet zvýšil o necelé jedno procento. Za posledních osm let je to nejvyšší počet dopravních nehod zaznamenaných v jednom roce. Za celé sledované období došlo na Vysočině ke 25 792 nehodám. V porovnání s ostatními kraji je Vysočina pod celostátním průměrem.

Počet dopravních nehod v Kraji Vysočina
 

Počet dopravních nehod v roce 2016 podle krajů

 

Počet dopravních nehod na 1 000 obyvatel v roce 2016

Škody způsobené při nehodách v roce 2016 dosáhly celkové hodnoty 295 mil. Kč a proti předchozímu roku byly o dvě procenta nižší. Od roku 2009 je to však druhá největší škoda. Za celé sedmileté období přesáhly škody úroveň 1,9 miliardy Kč. Průměrná škoda vzniklá při jedné nehodě představovala v loňském roce v Kraji Vysočina 71 171 Kč. Dražší nehody měli pouze v Plzeňském a Jihočeském kraji. Průměr za celou Českou republiku představoval hodnotu 58 709 Kč. Za sledované sedmileté období se na Vysočině nejdráže bouralo v roce 2009, kdy průměrná škoda dosáhla bezmála sto tisíc korun (to bylo nejvíce mezi všemi kraji).

Škody způsobené při dopravních nehodách v Kraji Vysočina
 

Škody způsobené při dopravních nehodách v roce 2016 podle krajů

Nejzávažnějším důsledkem dopravních nehod je úmrtí a zranění osob. V roce 2016 zemřelo v Kraji Vysočina při nehodách na pozemních komunikacích 30 osob a 1 563 bylo zraněno, z toho 118 zranění bylo hodnoceno jako těžká. Od roku 1996 zemřelo na silnicích celkem 1 222 osob, bylo evidováno 4 851 těžce zraněných a 31 586 lehce zraněných. Za nejtragičtější lze označit rok 2003, kdy bylo usmrceno 89 lidí.

Počet usmrcených při dopravních nehodách v Kraji Vysočina (do 24 hodin po nehodě)

 

Počet usmrcených při dopravních nehodách podle krajů (do 24 hod. po nehodě)

 

Při 149 nehodách, které byly nahlášeny v Kraji Vysočina, byl spolujezdcem alkohol nebo drogy. Ve 146 případech bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu a u tří nehod byly prokázány drogy.

Nehody pod vlivem alkoholu a drog v roce 2016 (v % z celkového počtu)

 

V rámci České republiky byla vyhodnocena i doba, kdy k nehodám došlo. Z tohoto přehledu vyplývá, že nejvíce nehod bylo zaznamenáno v říjnu (9,4 %) a nejméně v únoru (6,8 %). Nejvíce obětí si vyžádaly nehody v říjnu a nejméně lidí zahynulo při dopravních nehodách v lednu.

Nehody, usmrcené osoby a hmotné škody v jednotlivých měsících roku 2016 (v % z celkového počtu v ČR)

 

Při vyhodnocení dnů v týdnu se jeví jako nejhorší pátek, na který připadá 16,7 % nehod. V neděli bylo nehod nejméně (10,2 %). Pondělí je vyhodnoceno v roce 2016 jako nejtragičtější a nejméně lidí na silnicích zemřelo ve čtvrtek.

Nehody a usmrcené osoby podle dnů v týdnech roku 2016 (v % z celkového počtu v ČR)
 

Zdroj dat: Policejní prezídium ČR

 

Další informace z oblasti nehodovosti obsahuje Veřejná databáze ČSÚ