Kriminalita na Vysočině v roce 2019

 

Kriminalita v Kraji Vysočina patří k nejnižším v České republice. V uplynulém roce bylo zjištěno 5 538 trestných činů (nejméně v ČR), což je o 4,3 % více než v předešlém roce. Jedná se o třetí nejmenší počet hlášených trestných činů od roku 1991. Naopak přes 10 000 případů trestné činnosti v rámci kraje bylo evidováno naposled v roce 1998.

V kraji připadlo na 1 000 obyvatel 10,9 trestných činů. V ČR to bylo 18,7, což je téměř dvakrát více než v Kraji Vysočina. Obecně má tento ukazatel také klesající trend a Vysočina se v mezikrajském srovnání umisťuje trvale na místech s nejnižším počtem trestných činů na obyvatele. Počet případů, které se řadí do tzv. obecné kriminality*), má v kraji dlouhodobě klesající tendenci.

Loupeží bylo v roce 2019 spácháno 22, tedy téměř o pětinu méně, než v předchozím roce. Ve stejném období se pachatelé vloupali do 118 bytů a rodinných domů, což znamená pokles o 19 procent pod úroveň roku 2018.

Trestný čin znásilnění byl v roce 2019 zaznamenán třicetkrát, to je o pětinu více než v předchozím roce. Z dlouhodobého pohledu je vývoj kolísavý. Kraj Vysočina patří mezi kraje s nejnižší počtem znásilnění v rámci celé České republiky. V roce 2019 bylo nejvíce těchto trestných činů zaznamenáno v Praze (107 případů) a v Jihomoravském kraji (84 případů).

Počet vražd měl v posledních letech kolísavý trend. V roce 2019 bylo evidováno 7 vražd, což je o čtyři více než v předchozím roce. Nejvíce vražd bylo spácháno v Praze (22 případů) a v Jihomoravském kraji (21 případů).

V průběhu roku 2019 se na území Kraje Vysočina podařilo objasnit 3 470 trestných činů. Vysoká úspěšnost je zaznamenána při odhalení pachatelů vražd. Ze spáchaných sedmi případů vražd objasnili kriminalisté všechny. Nejnižší objasněnost je zaznamenaná u vloupání do bytů a rodinných domů, kde byl vyřešen pouze každý třetí případ.

*) Obecná kriminalita zahrnuje násilné trestné činy, mravnostní trestné činy, majetkové trestné činy, podvody a zpronevěry, ostatní majetkové a ostatní kriminální trestné činy. Hospodářská kriminalita zahrnuje především trestné činy v obchodních a finančních vztazích.

Trestné činy v Kraji Vysočina Zdroj: Policejní prezidium ČR

Zjištěné trestné činy v roce 2019 podle krajů

Zdroj: Policejní prezidium ČR

Zjištěné trestné činy v roce 2019 podle krajů
Zdroj: Policejní prezidium ČR

Počty případů trestné činnosti a objasněných případů v Kraji Vysočina

Zdroj: Policejní prezidium ČR

Registrované případy obecné a hospodářské kriminality v Kraji Vysočina

Zdroj: Policejní prezidium ČR

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Kriminalita na Vysočině v roce 2019 (aktualita v pdf)
  • Trestné činy v roce 2019 - Kraj Vysočina, mezikrajské srovnání (tabulky)