Požáry v Kraji Vysočina v roce 2015

 

V roce 2015 vzniklo na území Kraje Vysočina 911 požárů, při kterých zasahovaly Hasičské záchranné sbory. Proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil téměř o polovinu. Za posledních devatenáct let je to druhý nejvyšší počet požárů zaznamenaných v jednom roce. Za celé sledované období došlo na Vysočině k 14 392 požárům. V porovnání s ostatními kraji je Vysočina pod celostátním průměrem.

Počet požárů v Kraji Vysočina
 

Počet požárů v roce 2015 podle krajů

 

Požáry na 1000 obyvatel v roce 2015 podle krajů

 

Přímá škoda způsobená při požárech v roce 2015 dosáhla hodnoty 99 mil. Kč a proti předchozímu roku byla o 46 % vyšší. Od roku 1997 je to třetí největší škoda. Za celé devatenáctileté období dosáhly škody úrovně téměř 1,4 miliardy Kč.

Hodnota uchráněného majetku při požárech v roce 2015 představovala v Kraji Vysočina 676 mil. Kč. Sice je proti roku 2014 o 9 % nižší, ale téměř sedminásobně převyšuje vzniklou škodu. V průběhu sledovaného období byl uchráněn majetek za více než 11,5 miliardy Kč.

Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Kraji Vysočina

 

Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v roce 2015 podle krajů
 

Nejzávažnějším důsledkem požárů je úmrtí a zranění osob. V roce 2015 zemřely v Kraji Vysočina při požárech 4 osoby a 54 bylo zraněno. Od roku 1997 zemřelo celkem 126 osob a bylo evidováno 1 095 zraněných. Za nejtragičtější lze označit rok 2004, kdy zemřelo při požárech 12 lidí.

Počet usmrcených a zraněných osob při požárech v Kraji vysočina
 

Počet usmrcených a zraněných osob při požárech v roce 2015 podle krajů

 

Nejvíce požárů v průběhu roku 2015 vzniklo v okrese Jihlava (253) a nejméně v okrese Třebíč (134). Nejvyšší přímá škoda je evidována v okrese Žďár nad Sázavou (23,7 mil. Kč), nejnižší v okrese Havlíčkův Brod (13,3 mil. Kč). V okrese Třebíč v loňském roce při požáru nikdo nezahynul.

Počet požárů podle okresů Kraje Vysočina
Zdroj dat: Hasičský záchranný sbor ČR

 

Další informace obsahuje Veřejná databáze ČSÚ