Kriminalita na Vysočině v roce 2018 – nejméně trestných činů od počátku 90. let

 

Kriminalita v Kraji Vysočina patří k nejnižším v České republice. V uplynulém roce bylo zjištěno 5 312 trestných činů, což je o 2,7 % méně než v předešlém roce. Jedná se o nejmenší počet hlášených trestných činů od roku 1991. Naopak přes 10 000 případů trestné činnosti v rámci kraje bylo evidováno naposled v roce 1998.

V kraji připadlo na 1 000 obyvatel 10,4 trestných činů. V ČR byl tento údaj 18,1, což je téměř dvakrát více než v Kraji Vysočina. Obecně má tento ukazatel také klesající trend a Vysočina se v mezikrajském srovnání umisťuje trvale na místech s nejnižším počtem trestných činů na obyvatele. Počet případů, které se řadí do tzv. obecné kriminality*), má v kraji dlouhodobě klesající tendenci.

Loupeží bylo v roce 2018 spácháno 27, tj. o 23 procent méně, než v předchozím roce. Ve stejném období se pachatelé vloupali do 145 bytů a rodinných domů, což je o 14,2 procent nad úrovní roku 2017.

Trestný čin znásilnění byl v roce 2018 zaznamenán pětadvacetkrát, což je o pětinu více než v předchozím roce. Z dlouhodobého pohledu je vývoj kolísavý. Kraj Vysočina patří mezi kraje s nejnižší počtem znásilnění v rámci celé České republiky. V roce 2018 bylo nejvíce těchto trestných činů zaznamenáno v Praze (114 případů) a v Ústeckém kraji (85 případů).

Počet vražd měl v posledních letech kolísavý trend. V roce 2018 byly evidovány 3 vraždy, což je o dvě méně než v předchozím roce. Nejvíce vražd bylo spácháno v Praze (17 případů) a ve Středočeském kraji (17 případů).

V průběhu roku 2018 se na území Kraje Vysočina podařilo objasnit 3 152 trestných činů. Vysoká úspěšnost je zaznamenána při odhalení pachatelů vražd. Ze spáchaných tří případů vražd objasnili kriminalisté všechny Nejnižší objasněnost je zaznamenaná u vloupání do bytu a rodinných domků, kde byl vyřešen pouze každý šestý případ.

*) Obecná kriminalita zahrnuje násilné trestné činy, mravnostní trestné činy, majetkové trestné činy, podvody a zpronevěry, ostatní majetkové a ostatní kriminální trestné činy. Hospodářská kriminalita zahrnuje především trestné činy v obchodních a finančních vztazích.

Trestné činy  v Kraji Vysočina

 Zdroj: Policejní prezidium ČR

Zjištěné trestné činy v roce 2018 podle krajů

Zdroj: Policejní prezidium ČR

Zjištěné trestné činy v roce 2018 podle krajů

Zdroj: Policejní prezidium ČR

Počty případů trestné činnosti a objasněných případů v Kraji Vysočina
Zdroj: Policejní prezidium ČR

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Kriminalita na Vysočině v roce 2018 (aktualita v pdf)