Požáry v Kraji Vysočina v roce 2017

 

V roce 2017 vzniklo na území Kraje Vysočina 752 požárů, do tohoto počtu jsou zahrnuty i požáry bez účasti jednotek požární ochrany. Proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o 6 procent. Za posledních dvacet jedna let je to devátý nejvyšší počet požárů zaznamenaných v jednom roce. Za celé sledované období došlo na Vysočině k 15 856 požárům. V porovnání s ostatními kraji je Vysočina pod celostátním průměrem.

Počet požárů v Kraji Vysočina

Počet požárů v roce 2017 podle krajů

Požáry na 1000 obyvatel v roce 2017 podle krajů

Přímá škoda způsobená při požárech v roce 2017 dosáhla hodnoty 102 mil. Kč a proti předchozímu roku byla pouze poloviční. Od roku 1997 je to čtvrtá největší škoda. Za celé dvacetileté období dosáhly škody částky přes 1,7 miliardy Kč. Hodnota uchráněného majetku při požárech v roce 2017 představovala v Kraji Vysočina 686 mil. Kč. Proti roku 2016 je o 8 % nižší a téměř sedminásobně převyšuje vzniklou škodu. V průběhu sledovaného období byl uchráněn majetek za 13 miliard Kč.

Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Kraji Vysočina

Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v roce 2017 podle krajů

Nejzávažnějším důsledkem požárů je úmrtí a zranění osob. V roce 2017 zemřely v Kraji Vysočina při požárech 4 osoby a 39 bylo zraněno. Od roku 1997 zemřelo celkem 138 osob a bylo evidováno 1 189 zraněných. Za nejtragičtější lze označit rok 2004, kdy zemřelo při požárech 12 lidí.

Počet zemřelých při požárech v roce 2017 byl v kraji pátý nejnižší (spolu se Zlínským), nelichotivé prvenství připadlo kraji Středočeskému, kde při požárech zemřelo 16 lidí. Počet zraněných při požárech byl mezi kraji nejnižší.

Počet usmrcených a zraněných osob při požárech v Kraji Vysočina

Počet usmrcených a zraněných osob při požárech v roce 2017 podle krajů

 

Nejvíce požárů v průběhu roku 2017 vzniklo v okrese Jihlava (202) a nejméně v okrese Pelhřimov (106). Nejvyšší přímá škoda je evidována v okrese Jihlava (40 mil. Kč), nejnižší v okrese Havlíčkův Brod (11 mil. Kč). V okrese Jihlava a Žďár nad Sázavou si požáry vyžádaly po dvou obětech, ve zbývajících okresech Vysočiny v loňském roce při požárech nikdo nezahynul.

Počet požárů v roce 2017 podle okresů

Zdroj dat: Hasičský záchranný sbor ČR

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: miloslav.witz@czso.cz
tel.: 567 109 081