Požáry v Kraji Vysočina v roce 2020

 

V roce 2020 vzniklo na území Kraje Vysočina 972 požárů, do tohoto počtu jsou zahrnuty i požáry bez účasti jednotek požární ochrany. Proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o necelé jedno procento. Za posledních dvacet čtyři let je to druhý nejvyšší počet požárů zaznamenaných v jednom roce.

Za celé sledované období došlo na Vysočině k 18 731 požárům. V porovnání s ostatními kraji je Vysočina mírně nad celostátním průměrem v počtu požárů na 1 000 obyvatel.

Počet požárů v Kraji Vysočina
 

Počet požárů v roce 2020 podle krajů

Požáry na 1000 obyvatel v roce 2020 podle krajů
 

Přímá škoda způsobená při požárech v roce 2020 dosáhla hodnoty 121 mil. Kč a proti předchozímu roku byla osm procent vyšší. Od roku 1997 je to pátá největší škoda. Za celé čtyřiadvacetileté období přesáhly škody částku 2,1 miliardy Kč. Hodnota uchráněného majetku při požárech v roce 2020 představovala v Kraji Vysočina 729 mil. Kč. Proti roku 2019 je o 14 % nižší, ale šestinásobně převyšuje vzniklou škodu. V průběhu sledovaného období byl uchráněn majetek za 15 miliard Kč.

Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Kraji Vysočina
 

Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v roce 2020 podle krajů

Nejzávažnějším důsledkem požárů je úmrtí a zranění osob. V roce 2020 zemřelo v Kraji Vysočina při požárech 8 osob a 51 bylo zraněno. Od roku 1997 zemřelo celkem 155 osob a bylo evidováno 1 370 zraněných. Za nejtragičtější lze označit rok 2004, kdy zemřelo při požárech 12 lidí.


 

Nejvíce požárů v průběhu roku 2020 vzniklo v okrese Jihlava (257) a nejméně v okrese Třebíč (130). Nejvyšší přímá škoda je evidována v okrese Jihlava (32,5 mil. Kč), nejnižší v okrese Třebíč (16 mil. Kč). V okrese Žďár nad Sázavou si požáry vyžádaly tři oběti, v okresech Jihlava a Havlíčkův Brod byly evidovány dvě oběti a v okrese Třebíč jedna. Pouze v okrese Pelhřimov v loňském roce při požárech nikdo nezahynul..


Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Požáry v Kraji Vysočina v roce 2020 (komentář v pdf)
  • Více informací:
  • Veřejná databáze Odkaz [nové okno]