Požáry v Kraji Vysočina v roce 2019

 

V roce 2019 vzniklo na území Kraje Vysočina 965 požárů, do tohoto počtu jsou zahrnuty i požáry bez účasti jednotek požární ochrany. Proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o necelá tři procenta. Za posledních dvacet tři let je to druhý nejvyšší počet požárů zaznamenaných v jednom roce.

Za celé sledované období došlo na Vysočině k 17 759 požárům. V porovnání s ostatními kraji je Vysočina mírně nad celostátním průměrem v počtu požárů na 1 000 obyvatel.

Počet požárů v Kraji Vysočina

Počet požárů v roce 2019 podle krajů

Požáry na 1000 obyvatel v roce 2019 podle krajů
 

Přímá škoda způsobená při požárech v roce 2019 dosáhla hodnoty 112 mil. Kč a proti předchozímu roku byla o jednu pětinu menší. Od roku 1997 je to pátá největší škoda. Za celé třiadvacetileté období dosáhly škody částky téměř dvě miliardy Kč. Hodnota uchráněného majetku při požárech v roce 2019 představovala v Kraji Vysočina 846 mil. Kč. Proti roku 2018 je o 9 % vyšší a téměř osminásobně převyšuje vzniklou škodu. V průběhu sledovaného období byl uchráněn majetek za 14,6 miliard Kč.

Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Kraji Vysočina
 

Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v roce 2019 podle krajů

Nejzávažnějším důsledkem požárů je úmrtí a zranění osob. V roce 2019 zemřelo v Kraji Vysočina při požárech 5 osob a 44 bylo zraněno. Od roku 1997 zemřelo celkem 147 osob a bylo evidováno 1 319 zraněných. Za nejtragičtější lze označit rok 2004, kdy zemřelo při požárech 12 lidí.


 

Nejvíce požárů v průběhu roku 2019 vzniklo v okrese Jihlava (264) a nejméně v okrese Třebíč (154). Nejvyšší přímá škoda je evidována v okrese Havlíčkův Brod (23,3 mil. Kč), nejnižší v okrese Žďár nad Sázavou (15,3 mil. Kč). V okresech Havlíčkův Brod a Třebíč si požáry vyžádaly dvě oběti, v okrese Jihlava byla evidována jedna oběť. Ve zbývajících okresech Vysočiny v loňském roce při požárech nikdo nezahynul.

Počet požárů v roce 2019 podle okresů
Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Požáry v Kraji Vysočina v roce 2019 (komentář v pdf)