Kriminalita na Vysočině v roce 2016 – nejméně trestných činů od počátku 90. let

 

Kriminalita v Kraji Vysočina patří k nejnižším v České republice. V uplynulém roce bylo zjištěno 5 986 trestných činů, což je o 13% méně než v předešlém roce. Jedná se o nejmenší počet hlášených trestných činů od roku 1991. Naopak přes 10 000 případů trestné činnosti v rámci kraje bylo evidováno naposledy v roce 1998.

Nejvíce trestných činů v kraji, a to 1 724 případů, se stalo v okrese Jihlava. Je to více než jedna čtvrtina zjištěné trestné činnosti kraje. Nejméně trestných činů bylo evidováno v okrese Pelhřimov (875 případů).

V kraji připadlo na 1 000 obyvatel 11,8 trestných činů. V ČR to bylo 20,6, což je téměř dvakrát více než v Kraji Vysočina. Obecně má tento ukazatel také klesající trend a Vysočina se v mezikrajském srovnání umisťuje trvale mezi regiony s nejnižším počtem trestných činů na obyvatele. Mezi okresy Kraje Vysočina byla nejvyšší kriminalita na 1 000 obyvatel na Jihlavsku (15,3 případů), nejnižší na Žďársku (8,7 případů).

Počet případů, které se řadí do tzv. obecné kriminality*), má v kraji dlouhodobě klesající tendenci. Loupeží bylo v roce 2016 spácháno 39, tedy o 44 procent více, než v předchozím roce. Ve stejném období se pachatelé vloupali do 172 bytů a rodinných domů, což je o 24 procent pod úrovní roku 2015.

Trestný čin znásilnění byl v roce 2016 zaznamenán dvacetosmkrát, což je dvojnásobek předchozího roku. Z dlouhodobého pohledu je vývoj kolísavý. Kraj Vysočina patří mezi kraje s nejnižší počtem znásilnění v rámci celé České republiky. V roce 2016 bylo nejvíce těchto trestných činů zaznamenáno v Praze (123 případů) a v Moravskoslezském kraji (78 případů).

Počet vražd měl v posledních letech kolísavý trend. V roce 2016 bylo evidováno 7 vražd, což je téměř dvojnásobek skutečnosti předchozího roku. Nejvíce vražd bylo spácháno ve Středočeském kraji (22 případů) a v Praze (20 případů).

V průběhu roku 2016 se na území Kraje Vysočina podařilo objasnit 3 683 trestných činů. Vysoká úspěšnost je zaznamenána při odhalení pachatelů vražd. Ze spáchaných 7 případů vražd objasnili kriminalisté všech sedm. Nejnižší objasněnost je zaznamenána u vloupání do bytů a rodinných domků, kde byl vyřešen pouze každý třetí případ.

*) Obecná kriminalita zahrnuje násilné trestné činy, mravnostní trestné činy, majetkové trestné činy, podvody a zpronevěry, ostatní majetkové a ostatní kriminální trestné činy. Hospodářská kriminalita zahrnuje především trestné činy v obchodních a finančních vztazích. 

Trestné činy  v Kraji Vysočina
 

Zjištěné trestné činy v roce 2016 podle krajů a okresů Vysočiny

Do údajů za Českou republiku je zahrnuto 505 trestných činů spáchaných na mezinárodních letištích a v zahraničí. Tyto činy nelze členit do okresů, ani do krajů.

Zjištěné trestné činy podle krajů v roce 2016
Počty případů trestné činnosti a objasněných případů v Kraji Vysočina