Kriminalita na Vysočině v roce 2015 znovu poklesla

 

Kriminalita v Kraji Vysočina patří k nejnižším v České republice. V uplynulém roce bylo zjištěno 6 880 trestných činů, což je o 15 % méně než v předešlém roce. Menší počet hlášených trestných činů byl zaznamenán v roce 1991. Naopak přes 10 000 případů trestné činnosti v rámci kraje bylo evidováno naposledy v roce 1998.

Nejvíce trestných činů v kraji, a to 1 910 případů, se stalo v okrese Jihlava. Je to více než jedna čtvrtina zjištěné trestné činnosti kraje. Nejméně trestných činů bylo evidováno v okrese Pelhřimov (1 007 případů).

V kraji připadlo na 1 000 obyvatel 18,1 trestných činů. V ČR to bylo 37,6, což je dvakrát více než v kraji Vysočina. Obecně má tento ukazatel také klesající trend a Vysočina se v mezikrajském srovnání umisťuje trvale na místech s nejnižším počtem trestných činů na obyvatele. Mezi okresy Kraje Vysočina byla nejvyšší kriminalita na 1 000 obyvatel na Jihlavsku (22,6 případů). A nejnižší na Pelhřimovsku (15,9 případů).

Počet případů, které se řadí do tzv. obecné kriminality*), má v kraji dlouhodobě klesající tendenci. Loupeží bylo v roce 2015 spácháno 27 a je to o 16 procent méně, než v předchozím roce. Ve stejném období se pachatelé vloupali do 225 bytů a rodinných domů, což je také mírně pod úrovní roku 2014.

Trestný čin znásilnění byl v roce 2015 zaznamenán čtrnáctkrát a z dlouhodobého pohledu je vývoj kolísavý. Kraj Vysočina patří mezi kraje s nejnižší počtem znásilnění v rámci celé České republiky. V roce 2015 bylo nejvíce těchto trestných činů zaznamenáno v Praze (114 případů) a v Moravskoslezském kraji (78 případů).

Počet vražd měl v posledních letech kolísavý trend. V roce 2015 byly evidovány 4 vraždy, což je polovina předchozího roku a zároveň nejmenší počet vražd za uplynulých sedmnáct let. Nejvíce vražd bylo spácháno v Jihomoravském kraji (25 případů) a v Praze (24 případů).

V průběhu roku 2015 se na území Kraje Vysočina podařilo objasnit 4 103 trestných činů. Vysoká úspěšnost je zaznamenána při odhalení pachatelů vražd. Ze spáchaných 4 případů vražd objasnili kriminalisté 3 případy. Stejná úspěšnost je i u loupeží. Nejnižší objasněnost je zaznamenána u vloupání do bytů a rodinných domků, kde byl vyřešen pouze každý třetí případ.

 

*) Obecná kriminalita zahrnuje násilné trestné činy, mravnostní trestné činy, majetkové trestné činy, podvody a zpronevěry, ostatní majetkové a ostatní kriminální trestné činy. Hospodářská kriminalita zahrnuje především trestné činy v obchodních a finančních vztazích.