Požáry v Kraji Vysočina v roce 2022

 

V roce 2022 vzniklo na území Kraje Vysočina 1 120 požárů, meziročně o 12,8 % více. Za celou existenci Kraje Vysočina je to vůbec nejvyšší počet požárů zaznamenaných v jednom roce. Lépe proti předchozímu roku vyznívá statistika při požárech usmrcených a zraněných osob – usmrceny 3 osoby (-62,5 %) a zraněno 53 osob (-11,7 %). Naopak škody způsobené při požárech na Vysočině jsou rekordní, zejména v okrese Havlíčkův Brod.

V roce 2022 vzniklo na území Kraje Vysočina 1 120 požárů, do tohoto počtu jsou zahrnuty i požáry bez účasti jednotek požární ochrany. Proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o 12,8 %. Za celou existenci Kraje Vysočina je to vůbec nejvyšší počet požárů zaznamenaných v jednom roce. Za celé sledované období od roku 2000, tedy po dobu existence kraje, došlo na Vysočině k 18 530 požárům.

Počet požárů v Kraji Vysočina

Počet požárů v roce 2022 podle krajů

V porovnání s ostatními kraji se Kraj Vysočina pohyboval v roce 2022 nad celostátním průměrem 1,98 požárů na 1 000 obyvatel. Na Vysočině vychází na 1 000 obyvatel 2,2 požárů, což je pátý nejvyšší počet požárů za krajem Ústeckým, Karlovarským, Plzeňským a Libereckým. Při přepočtu požárů na 1 000 obyvatel byl použit střední stav obyvatelstva - předběžné údaje nezahrnující osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny).

Nejzávažnějším důsledkem požárů je úmrtí a zranění osob. V roce 2022 zemřely v Kraji Vysočina při požárech 3 osoby a 53 osob bylo zraněno. Oproti předchozímu roku to znamená relativní úbytek 62,5 % usmrcených a 11,7 % zraněných osob. Od roku 2000 zemřelo celkem 141 osob a bylo evidováno 1 272 zraněných. Za nejtragičtější lze označit rok 2004, kdy zemřelo při požárech 12 lidí.

V územním srovnání se nejtragičtěji požáry v roce 2022 projevily v kraji Středočeském (23 usmrcených a 289 zraněných). Kraj Vysočina se 3 usmrcenými a 53 zraněnými osobami se nachází na opačné straně žebříčku.

Přímá škoda způsobená při požárech v roce 2022 přesáhla hodnotu 400 mil. Kč a proti předchozímu roku byla skoro 3krát vyšší (+186,6 %). Od roku 2000 je to největší roční škoda. Za období od vzniku Kraje Vysočina přesáhly škody částku 2,425 miliardy Kč. Hodnota uchráněného majetku při požárech v roce 2022 představovala v Kraji Vysočina více než 1,2 miliardy Kč. Proti roku 2021 je více než dvojnásobná (+107 %) a více než 3krát převyšuje škodu vzniklou v roce 2022. V průběhu sledovaného období byl uchráněn majetek v hodnotě přes 15,7 miliard Kč.

V mezikrajském srovnání je celková škoda způsobená při požárech na Vysočině čtvrtá nejvyšší hned za krajem Středočeským, Hlavním městem Prahou a krajem Jihomoravským. Průměrná škoda na 1 požár v Kraji Vysočina činí přes 357 tis. Kč, o 29 % převyšuje průměrnou škodu na 1 požár v ČR ve výši necelých 277 tis. Kč. V porovnání s ostatními kraji je vysočinská průměrná škoda na 1 požár druhá nejvyšší. Nejvyšší škodu na 1 požár vykázal kraj Středočeský (přes 911 tis. Kč).

V rámci kraje vzniklo nejvíce požárů v okrese Jihlava (262) a nejméně v okrese Třebíč (161). Po přepočtu požárů na 1 000 obyvatel zůstává okresem s nejmenším počtem požárů okres Třebíč (1,5 požárů na 1 000 obyvatel), nejvíce požárů na 1 000 obyvatel vychází však v okrese Pelhřimov (3 požáry na 1 000 obyvatel). Při přepočtu požárů na 1 000 obyvatel byl rovněž použit střední stav obyvatelstva - předběžné údaje nezahrnující osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny).

Nejvyšší přímá škoda je evidována v okrese Havlíčkův Brod (přes 277,5 mil. Kč), což představuje 69,3 % škod vzniklých na Vysočině. Škoda vyčíslená v tomto okrese na 1 požár ve výši 1 156 437 Kč více než trojnásobně převyšuje průměrnou škodu na 1 požár v kraji a více než čtyřnásobně průměrnou škodu na 1 požár v ČR. V republikovém srovnání figuruje na druhém místě po celkové škodě způsobené požáry v okresu Mladá Boleslav. Nejnižší přímá škoda mezi okresy Kraje Vysočina vznikla v okrese Pelhřimov (přes 21 mil. Kč).

Ačkoliv si požáry v okrese Havlíčkův Brod vyžádaly mnohonásobně vyšší přímé škody než požáry v ostatních okresech kraje, co do počtu usmrcených a zraněných osob byly nejmírnější (pouze 3 zranění). Tragičtější následky měly požáry v okrese Třebíč (2 úmrtí a 3 zranění) a Žďár nad Sázavou (1 úmrtí a 16 zraněných).

Počet požárů v roce 2000 a 2022 podle okresů

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz

  • Požáry v Kraji Vysočina v roce 2022 (komentář v pdf)
  • Požáry v okresech Kraje Vysočina v roce 2022 (tabulka)
  • Více informací:
  • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]