Kriminalita na Vysočině v roce 2020

 

Kriminalita v Kraji Vysočina patří k nejnižším v České republice. V uplynulém roce bylo zjištěno 4 835 trestných činů, což je o 12,7 % méně než v předešlém roce. Jedná se o nejmenší počet hlášených trestných činů od roku 1991. Naopak přes 10 000 případů trestné činnosti v rámci kraje bylo evidováno naposled v roce 1998.

V kraji připadlo na 1 000 obyvatel 9,5 trestných činů. V ČR to bylo 15,5, což je asi o třetinu více než v Kraji Vysočina. Obecně má tento ukazatel také klesající trend a Vysočina se v mezikrajském srovnání umisťuje trvale na místech s nejnižším počtem trestných činů na obyvatele. Počet případů, které se řadí do tzv. obecné kriminality*), má v kraji také dlouhodobě klesající tendenci.

Loupeží bylo na Vysočině v roce 2020 spácháno 30, tedy téměř o třetinu více než v předchozím roce. Ve stejném období se pachatelé vloupali do 101 bytů a rodinných domů, což je o 14 procent pod úrovní roku 2019.

Trestný čin znásilnění byl v roce 2020 zaznamenán pětadvacetkrát, což je o šestinu méně než v předchozím roce. Z dlouhodobého pohledu je vývoj kolísavý. Kraj Vysočina patří mezi kraje s nejnižším počtem znásilnění v rámci celé České republiky. V roce 2020 bylo nejvíce těchto trestných činů zaznamenáno v Praze (89 případů) a v Moravskoslezském kraji (64 případů).

Počet vražd měl v posledních letech kolísavý trend. V roce 2020 bylo evidováno 5 vražd, což je o dvě méně než v předchozím roce. Nejvíce vražd bylo spácháno ve Středočeském kraji (18 případů) a v Praze (17 případů).

V průběhu roku 2020 se na území Kraje Vysočina podařilo objasnit 3 506 trestných činů. Vysoká úspěšnost je zaznamenána při odhalení pachatelů znásilnění (96 %) a vražd (80 %). Nejnižší objasněnost je zaznamenaná u vloupání do bytu a rodinných domů, kde byla vyřešena pouze polovina případů.

*) Obecná kriminalita zahrnuje násilné trestné činy, mravnostní trestné činy, majetkové trestné činy, podvody a zpronevěry, ostatní majetkové a ostatní kriminální trestné činy. Hospodářská kriminalita zahrnuje především trestné činy v obchodních a finančních vztazích.

Trestné činy  v Kraji Vysočina

Zjištěné trestné činy v roce 2020 podle krajů

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Kriminalita na Vysočině v roce 2020 (aktualita v pdf)
  • Trestné činy v roce 2020 - Kraj Vysočina, mezikrajské srovnání (tabulky)