Kriminalita na Vysočině v roce 2021

 

V roce 2021 bylo na Vysočině registrováno 4 374 trestných činů, což je o 9,5 % méně než v předchozím roce. V mezikrajském srovnání patří kriminalita v našem kraji dlouhodobě k nejnižším v České republice. Nejvíce trestných činů bylo v rámci kraje registrováno v okrese Jihlava, nejvyšší kriminalitu vykazuje tento okres i po přepočtu na počet obyvatel. Objasnit se na Vysočině podařilo v loňském roce 2 697 trestných činů (61,7 %).

Kriminalita v Kraji Vysočina patří dlouhodobě k nejnižším v České republice. V uplynulém roce bylo zjištěno 4 374 trestných činů, což je o 9,5 % méně než v předešlém roce. Jedná se o nejmenší počet hlášených trestných činů od roku 1991. V posledním desetiletí se až na roky 2013 a 2019 počet trestných činů každoročně snižoval.

Počty případů trestné činnosti a objasněných případů v Kraji Vysočina
Pramen: Policejní prezidium ČR

Objasnit se v loňském roce podařilo 2 967 trestných činů, což představuje objasněnost na úrovni 61,7 %. Křivka objasněnosti trestných činů sleduje v posledním desetiletí křivku celkově registrovaných trestných činů. Zatímco se absolutní počet objasněných trestných činů posledního desetiletí až na výjimku v roce 2013 a 2019 pravidelně snižuje, relativní objasněnost vykazuje rostoucí úspěšnost při řešení trestných činů. V období od roku 2002 do roku 2010 se objasněnost trestných činů pohybovala až na jednu výjimku v r. 2006 pod hranicí 50 %, v letech 2011 až 2015 byla vykazována objasněnost trestných činů od 53 do 59,6 %, ale v následujících letech už převyšuje kromě roku 2018 hranici 60 % (největší objasněnost v roce 2020 – 64,2 %). Podle údajů Policejního prezídia ČR bylo na Vysočině v roce 2021 dále dodatečně objasněno celkem 400 trestných činů (za dodatečně objasněné jsou považovány skutky, u kterých je datum zahájení trestního řízení před 1. 1. předmětného roku a datum objasnění je v období od 1. 1. předmětného roku).

V mezikrajském srovnání patří kriminalita v našem kraji dlouhodobě k nejnižším v České republice, a to jak v absolutním počtu registrovaných trestních činů, tak i po přepočtu na počet obyvatel (použit střední stav obyvatelstva v roce 2021). Z celkového počtu trestných činů registrovaných v ČR připadá na Kraj Vysočina pouze 2,9 % trestných činů. Na 1 000 obyvatel u nás připadalo loni 8,7 trestných činů. V ČR to bylo 14,6, což je asi o třetinu více než v Kraji Vysočina. Mezi kraji s nejvyšším počtem trestných činů na 1 000 obyvatel figuruje Praha, kraj Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský. Kriminalita v těchto krajích je nad 15 trestnými činy na 1 000 obyvatel.

Zjištěné trestné činy podle krajů v roce 2021
Pramen: Policejní prezidium ČR

Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina registrovaných trestných činů mezi obecné trestné činy. Obecných trestných činů bylo v roce 2021 registrováno 3 045, což činí 69,6 % registrovaných trestných činů. V rámci hospodářské kriminality, zahrnující především činy v obchodních a finančních vztazích, bylo registrováno 425 trestných činů, což představuje 9,7 % z celkově registrovaných trestných činů. Celkem 904 (20,7 %) trestných činů spadalo do oblasti tzv. zbývající kriminality.

V rámci obecné kriminality bylo registrováno 1 575 trestných činů majetkových, z nichž bylo 508 krádeží vloupáním (nejčastěji krádeže vloupáním do ostatních objektů, do rodinných domků, do motorových vozidel atd.), a 499 krádeží prostých (například krádeže v obchodech, motorových vozidel, silničních kol, krádeže kapesní atd.). Dále bylo v rámci obecné kriminality zaregistrováno 475 trestných činů násilných (zahrnujících například vraždy, úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování), 139 trestných činů mravnostních (například znásilnění, pohlavní zneužití, dětská pornografie) a 856 trestných činů ostatních (nejčastěji maření výkonu úředního rozhodnutí, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy pro jiného, poškození cizí věci atd.).

Kriminalita v Kraji Vysočina v roce 2021

Kriminalita v Kraji Vysočina v roce 2021
Pramen: Policejní prezidium ČR

Z vybraných trestných činů bylo na Vysočině v roce 2021 spácháno 27 loupeží, o tři případy méně než v předchozím roce. Ve stejném období pachatelé spáchali vloupání do 87 bytů a rodinných domů, což je přibližně o 14 % pod úrovní roku 2020.

Trestný čin znásilnění byl v roce 2021 zaznamenán devatenáctkrát, což je o šest případů méně než v předchozím roce. Z dlouhodobého pohledu je vývoj kolísavý. Kraj Vysočina patří mezi kraje s nejnižším počtem znásilnění v rámci celé České republiky. V roce 2021 bylo nejvíce těchto trestných činů zaznamenáno v Praze (125 případů, což je nárůst o 40,4 % oproti roku 2020, který však vykázal téměř 17% propad oproti roku 2019) a v Ústeckém kraji (109 případů, nárůst o 34,6 % oproti předchozímu roku, významný nárůst oproti předchozím rokům).

Počet vražd měl v posledních letech kolísavý trend. V roce 2021 bylo na Vysočině evidováno 6 vražd, což je o jednu více než v předchozím roce, tento počet odpovídá průměru vražd za posledních deset let. Všech 6 vražd se podařilo objasnit. Nejvíce vražd bylo spácháno v Praze (20 případů) a v Jihomoravském kraji (15 případů).

Trestné činy  v Kraji Vysočina

Registrované trestné činy v roce 2021 podle krajů
Pramen: Policejní prezidium ČR

Ve všech okresech Kraje Vysočina byl zaznamenán meziroční pokles počtu registrovaných trestných činů. Nejvíce trestných činů bylo registrováno v okrese Jihlava (1 245 trestných činů) a nejméně v okrese Pelhřimov (701 trestných činů). V přepočtu registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel (použit střední stav obyvatelstva v roce 2021) zůstal okresem s nejvíce trestnými činy okres Jihlava (11,1 trestných činů na 1 000 obyvatel), zatímco okresem s nejmenším počtem trestných činů na 1 000 obyvatel je Žďár nad Sázavou (6,3 trestných činů na 1 000 obyvatel).

Co se týká vybraných trestných činů, tak po dvou vraždách bylo vykázáno v okresech Pelhřimov a Třebíč, k jedné vraždě došlo na Jihlavsku a na Žďársku, žádná vražda nebyla zaregistrována na Havlíčkobrodsku. Okres Havlíčkův Brod ale naopak vede okresní statistiku kriminality v počtu případů znásilnění, jichž bylo v okrese registrováno sedm, tj. 36,8 % ze všech registrovaných znásilnění v kraji. Navíc okres Havlíčkův Brod společně s jihlavským okresem registrují poměrně více případů loupeží (9 a 11 případů) a vloupání do bytů a rodinných domů (27 a 21 případů) než ostatní okresy v kraji.

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz

  • Kriminalita na Vysočině v roce 2021 (aktualita v pdf)
  • Trestné činy v roce 2021 - Kraj Vysočina, mezikrajské srovnání (tabulky)
  • Více informací:
  • Kriminalita - výstupy MVČR Odkaz [nové okno]