Informační technologie ve zdravotnictví

 

Údaje o vybavenosti a využívání informačních technologií ve zdravotnictví pocházejí ze šetření Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Výkazem E (MZ) 1-01, který obsahuje modul týkající se informačních technologií, jsou každoročně obesílána všechna zdravotnická zařízení. Příslušný modul byl vytvořen ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a sleduje jak vybavenost zdravotnických zařízení informačními technologiemi, tak míru a způsob využívání těchto technologií. Nejaktuálnější data se vztahují k roku 2022.

Pro podrobné informace a výsledky přejděte na následující odkazy:

  • Přílohy

  • Metodologie
  • Informační technologie ve zdravotnictví v České republice v datech
  • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:


    Mgr. Jitka Wichová
    Tel.: 274 052  005
    Email: jitka.wichova@czso.cz