Živočišná výroba - 4. čtvrtletí a rok 2022

Výroba masa dále klesla

09.02.2023
Kód: 270149-22
 

Pokles výroby masa na jatkách pokračoval i ve 4. čtvrtletí. K meziročnímu snížení o 6,7 % došlo u výroby hovězího, o 7,5 % u vepřového a o 8,4 % u drůbežího masa. Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat však byly meziročně vyšší, a to o 21,7 % u jatečného skotu a o 29,6 % u jatečných kuřat; u jatečných prasat dokonce o 49,8 %, což však odráží velmi nízkou srovnávací základnu.

„V roce 2022 se snížila výroba masa na jatkách na úroveň před 4 lety a jen s malými rozdíly mezi druhy masa. Tento pokles byl doprovázen i snížením hrubé tuzemské produkce. Ta se meziročně nejvíc snížila u jatečných prasat v souvislosti s předchozím omezováním jejich stavů,“ uvedl Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.


Výroba masa a nákup mléka

Ve 4. čtvrtletí meziročně klesla výroba hovězího masa o 6,7 % na 18 186 tun. Bylo poraženo celkem 59,5 tis. ks skotu, tj. o 6,1 % méně. Porážky býků se snížily o 9,6 %, porážky krav o 3,9 %. Vepřového masa se vyrobilo 51 899 tun (7,5 %). Porážky prasat se meziročně snížily na 559,4 tis. ks (7,7 %). Drůbežího masa bylo vyrobeno 42 155 tun (8,4 %). Od tuzemských producentů bylo ve 4. čtvrtletí nakoupeno 752 839 tis. litrů mléka (+1,0 %).

Za celý rok 2022 bylo vyrobeno 447 317 tun masa. Do celkového poklesu o 4,2 % se promítla nižší výroba hovězího (5,5 %), vepřového (3,9 %) i drůbežího masa (4,1 %). Spolu s výrobou masa sledovanou na jatkách klesla i hrubá tuzemská produkce jatečných zvířat všech tří druhů.


Ceny zemědělských výrobců

Ceny výrobců jatečného skotu ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostly o 21,7 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 57,85 Kč/kg v živém nebo 105,30 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat se meziročně zvedly o 49,8 %. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí zemědělci dostali průměrně 37,68 Kč za kg živé nebo 48,99 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 3,30 Kč za kg v mase více než ve 3. čtvrtletí.

Také ceny jatečných kuřat se meziročně navýšily (+29,6 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 30,17 Kč za kg v živém.

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvedly o 35,5 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 12,63 Kč.

„Prudké navýšení cen, ke kterému došlo v roce 2022, bylo pravděpodobně nejzásadnějším důvodem k meziročnímu poklesu v předběžně kalkulované spotřebě hovězího a drůbežího masa. Spotřeba vepřového se držela na podobné úrovni jako v roce 2021, neboť nižší výroba byla kompenzována převážně vyšším dovozem,“ doplnila Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Detailnější informace o výrobě masa v roce 2022 naleznete v doplňující informaci k RI Živočišná výroba.

______________________

Poznámky:

Publikované údaje jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail:
renata.vodickova@czso.cz

Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1
12)

Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12

Ukončení sběru dat: 25. 1. 2023

Související publikace:
Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2022

Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2023

 

 • czem020923.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Živočišná výroba
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka (čtvrtletní)
 • Tab. 2 Výroba masa a nákup mléka (roční)
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Markéty Fiedlerové z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.02.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz