Živočišná výroba - 4. čtvrtletí a rok 2023

Pokles výroby masa se zastavil

08.02.2024
Kód: 270149-23
 

Ve 4. čtvrtletí se na jatkách vyrobilo celkem 112 709 tun masa, meziročně o 0,4 % více, z toho výroba hovězího se zvýšila o 4,5 %, zatímco vepřového se vyrobilo o 0,6 % méně a nepatrně klesla i výroba masa drůbežího (0,2 %). Přímý nákup mléka od producentů se meziročně zvýšil o 1,7 %.

Výroba masa ve 4. čtvrtletí bývá sezónně nejvyšší, v posledním kvartále roku 2023 se po dvou letech poprvé navýšila také meziročně. Podílela se na tom hlavně výroba hovězího, když drůbežího a vepřového masa se meziročně vyrobilo o něco méně,“ uvedla Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Výroba masa a nákup mléka
Ve 4. čtvrtletí se bylo na jatkách poraženo 62,7 tis. ks skotu (+5,5 %), zvýšily se porážky krav (+10,7 %), naopak porážky býků se mírně snížily (−1,3 %). Výroba hovězího masa dosáhla 19 003 tun (+4,5 %). Vepřového masa se vyrobilo 51 589 tun, o 0,6 % meziročně méně, i když bylo poraženo nepatrně více prasat (560,2 tis. ks, +0,1 %). Na drůbežích jatkách bylo poraženo 64 704 tun drůbeže, což odpovídá výrobě 42 080 tun (−0,2 %) drůbežího masa. Od tuzemských producentů bylo ve 4. čtvrtletí nakoupeno 765 909 tis. litrů mléka (+1,7 %).

Za celý rok 2023 bylo vyrobeno 435 908 tun masa. Do celkového poklesu o 2,6 % se promítla nižší výroba vepřového (197 859 tun; −5,2 %) a drůbežího (167 687 tun; −1,3 %), zatímco výroba hovězího se mírně zvýšila (70 230 tun; +2,4 %). Meziročně vyšší byl i přímý nákup mléka. Celkově bylo ze zemědělských podniků nakoupeno mléko v množství 3 138 mil. litrů (+1,6 %).

 „Přestože výroba masa v posledním čtvrtletí roku 2023 ukazuje na zastavení dvouletého poklesu, roční hodnotou je výroba z dlouhodobého pohledu na svém minimu. Od roku 2000 klesla výroba vepřového masa o polovinu, hovězího masa o jednu třetinu a drůbežího o 15 %,“ shrnula vývoj Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ. 

Ceny zemědělských výrobců
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu ve 4. čtvrtletí meziročně mírně klesly o 3,1 %. Chovatelé dostali v průměru 57,17 Kč/kg v živém nebo 104,04 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat se dále držely nad úrovní cen 4. čtvrtletí předchozího roku (+8,6 %). Průměrná cena dosáhla 40,93 Kč za kg živé hmotnosti nebo 53,20 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 3,47 Kč za kg v mase méně než ve 3. čtvrtletí.

Ceny jatečných kuřat byly meziročně nižší o 5,5 %. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 28,51 Kč za kg v živém.

Ceny zemědělských výrobců mléka byly vzhledem ke zvýšené základně ve 4. čtvrtletí 2022 meziročně o 18,7 % nižší. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 10,27 Kč/l.

 

Detailnější informace o výrobě masa v roce 2023 naleznete v doplňující informaci k RI Živočišná výroba.

________________
Poznámky:
Publikované údaje jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail:
renata.vodickova@czso.cz

Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1
12)
Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12
Ukončení sběru dat: 25. 1. 2024

Související publikace: Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2023
Termín zveřejnění další RI: 9. 5. 2024

 • czem020824.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Živočišná výroba
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka (čtvrtletní)
 • Tab. 2 Výroba masa a nákup mléka (roční)
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Vyjádření Markéty Fiedlerové z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz