Zemědělství - 3. čtvrtletí 2013

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

31.10.2013
Kód: r-2101-13
 
Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %), 57 869 tun vepřového (−0,5 %) a 39 249 tun drůbežího (+1,4 %). Mlékárny nakoupily 584 019 tis. l mléka (−2,0 %). Ceny zemědělských výrobců klesly meziročně u jatečného skotu o 3,0 %, naopak vzrostly u jatečných prasat o 5,6 %, jatečných kuřat o 7,6 % a mléka o 15,0 %.

Porážky a výroba masa
Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo poraženo 54 tis. kusů skotu, meziročně pouze o 0,6 % méně. V nejvýznamnější kategorii, u býků, došlo k nárůstu o 9,2 %, zatímco v další důležité kategorii, u krav, byl zaznamenán pokles o 4,5 %, u jalovic dokonce o 16,4 %. V nižším počtu poražených jalovic se odrazil jejich zvýšený vývoz. Celkově bylo vyrobeno 15 815 tun hovězího a telecího masa, což představuje meziroční zvýšení o 1,4 %.
Počet poražených prasat byl o 0,2 % nižší než ve stejném období minulého roku, výroba masa o 0,5 %. Celkově bylo poraženo 662 tis. ks prasat a vyrobeno 57 869 tun vepřového masa.
Celková výroba drůbežího masa se meziročně zvýšila o 1,4 % na 39 249 tun.

Výsledky chovu skotu a prasat
Na začátku 3. čtvrtletí bylo chováno v České republice 1 375 tis. ks skotu (meziročně +1,7 %), z toho 555 tis. krav (+0,6 %). Meziroční změny ve stavech hlavních kategorií (dojné krávy +0,3 %, chovné jalovice +3,8 %, býci ve výkrmu +10,6 %) svědčí o stabilitě chovu skotu.
Stavy prasat k 1. 8. 2013 se meziročně zvýšily o18,9 tis. ks (+1,2 %) na 1 593 tis. Ve srovnání s předchozím šetřením ke konci roku 2012 se stavy prasat zvýšily o 3,9 %, prasnic o 3,6 %. Počet prasnic se v roce 2013 drží nad stotisícovou hranicí. Ani v dalších významných kategoriích již nedošlo k meziročnímu poklesu (prasata ve výkrmu +0,3 %, prasničky +3,6 %).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
V 3. čtvrtletí 2013 se ceny zemědělských výrobců jatečného skotu meziročně zvýšily u jalovic o 1,6 %, u krav o 0,3 % a snížily u býků o 5,3 % a u telat o 9,2 %. Průměrná cena jatečných býků byla 44,74 Kč/kg v živém, 81,43 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly meziročně vyšší o 5,6 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 34,45 Kč/kg v živém nebo za 44,27 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Meziročně vyšší byly ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat (o 7,6 %). Průměrná cena jatečných kuřat v I. třídě jakosti byla 24,66 Kč/kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu 1) s živými zvířaty v období od června do srpna 2013 bylo dosaženo přebytku obchodní bilance u všech tří druhů, u skotu 13 903 tun, u prasat 623 tun a u drůbeže 9 108 tun.
Dovoz živého skotu byl ve srovnání s vývozem zanedbatelný. Dovezeno bylo pouze 54 tun (−52,4 %) a vyvezeno 13 957 tun (−16,6 %) živých zvířat, což odpovídá kladné bilanci 18 tis. ks skotu určeného k porážce a 21 tis. ks určených k dalšímu chovu. Hlavním obchodním partnerem pro vývoz živého skotu bylo Rakousko (skot k porážce), Německo (k porážce i dalšímu chovu) a Belgie (k dalšímu chovu).
Dovoz živých prasat činil 4 840 tun (−31,3 %), vývoz 5 463 tun (−6,5 %). V kladné bilanci obchodu s živými prasaty se projevil pokles dovozu selat (na 86 tis. ks, meziročně o 36,7 %). Vývoz prasat k porážce zůstal na stejné úrovni jako ve 3. čtvrtletí 2012 (48 tis. ks, +0,3 %). Živá prasata se dovážela hlavně z Dánska, Německa a Nizozemí s převažující kategorií selat, z Německa také prasata k porážce; vyvážela se zejména do Maďarska, na Slovensko a do Německa, kam byla určena především prasata k porážce, na Slovensko také selata.
Dovoz i vývoz živé drůbeže se vzhledem ke stejnému období minulého roku zvýšil (dovoz na 1 701 tun, +39,4 %, vývoz na 10 810 tun, +12,0 %). Živá drůbež se dovážela hlavně ze Slovenska (jednodenní i jatečná kuřata), Maďarska a Německa (jednodenní mláďata drůbeže); vyvážela se na Slovensko (jednodenní kuřata a kuřata k porážce), do Polska (jednodenní kuřata, jatečná kuřata, krůty a slepice), do Německa (krůty k porážce) a do Rumunska (jednodenní kuřata).

Zahraniční obchod 1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů, u hovězího −3 278 tun, u vepřového −47 706 tun a u drůbežího −14 568 tun.
Dovoz i vývoz hovězího masa se meziročně mírně zvýšil: dovoz na 5 261 tun (+6,4 %), vývoz na 1 983 tun (+5,6 %). S hovězím masem se obchodovalo oběma směry s Polskem, Německem a Nizozemím, na straně dovozu převládalo Polsko, na vývozu Slovensko.
Vepřového masa bylo dovezeno 58 025 tun (−3,3 %), především z Německa, vyvezeno 10 318 tun (−5,5 %), většinou na Slovensko.
Dovoz i vývoz drůbežího masa se meziročně snížil; dovoz na 21 306 tun (−12,3 %) a vývoz na 6 738 tun (−8,0 %). Drůbeží maso se dováželo z Polska a Brazílie, nejvíce se ho vyvezlo na Slovensko a do Nizozemí.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 3. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 584 019 tis. litrů mléka, tj. o 2,0 % méně než ve stejném období loňského roku.
Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvýšily o 15,0 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,39 Kč/l.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
V zahraničním obchodě 1) s mlékem a mléčnými výrobky převyšoval vývoz nad dovozem o 165 362 tun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se snížil dovoz (na 61 581 tun, −8,6 %), ale i vývoz (na 226 942 tun, −7,9 %). Dovoz meziročně vzrostl u másla (+19,4 %), klesl u sýrů a tvarohu (−1,3 %), jogurtů a zakysaných mléčných výrobků (−7,6 %), u mléka a smetany (−21,7 %). Vývoz se zvýšil u sýrů a tvarohu (+21,6 %), klesl u másla (−2,0 %), jogurtů a zakysaných výrobků (−7,9 %), mléka a smetany (−8,4 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko, na dovozu také Polsko.
____________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.


Poznámky
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Výsledky chovu skotu (ČSÚ), Výsledky chovu prasat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 10. 10. 2013
Termín ukončení zpracování: 29. 10. 2013
Navazující publikace: /csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-prosinec-2013-kdsxzfrgjm
/csu/czso/vysledky-chovu-skotu-2-pololeti-2013-86sbuffhe4
/csu/czso/vysledky-chovu-prasat-2-pololeti-2013-q8jd2afv8v
/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-2013-xyvpxbrgw8
Termín zveřejnění další RI: 30. 1. 2014  • czem103113.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
  • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz