Živočišná výroba - 3. čtvrtletí 2022

Pokračoval pokles výroby masa

09.11.2022
Kód: 270149-22
 

Výroba masa na jatkách klesla ve 3. čtvrtletí na 110 278 tun (meziročně o 4,6 %). Snížení výroby postihlo všechny tři hlavní druhy masa - hovězí o 6,2 %, vepřové o 4,5 % a drůbeží o 4,0 %, zatímco ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat meziročně vzrostly o více než čtvrtinu.


Výroba masa a nákup mléka

Ve 3. čtvrtletí meziročně klesla výroba hovězího masa o 6,2 % na 16 152 tun. Bylo poraženo celkem 53,0 tis. ks skotu (5,2 %). Z toho bylo 21,4 tis. býků (9,4 %), 24,4 tis. krav (1,3 %) a 5,1 tis. jalovic (5,6 %). Na poklesu výroby hovězího masa na jatkách se podílel zvýšený vývoz a snížený dovoz vykrmených býků a nižší průměrná hmotnost jatečných zvířat.

Vepřového masa se vyrobilo 50 519 tun (4,5 %). Porážky prasat se meziročně snížily na 551,2 tis. ks (−4,2 %), a to i přes snížený vývoz a zvýšený dovoz jatečných prasat.

„Výroba vepřového masa klesla po čtyřech letech opět na úroveň svého dosavadního minima. Ani výrazné zvýšení cen zemědělských výrobců za jatečná prasata zatím nezvrátilo klesající trend. Současně rostl dovoz vepřového masa ze zahraničí, především z Německa,“ sdělila Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Drůbežího masa se vyrobilo 43 578 tun (−4,0 %), což odpovídá 67 058 tunám drůbeže dodané k porážce na jatkách. Do tohoto výsledku se promítl mírně vyšší vývoz živé drůbeže k porážkám do zahraničí.

Od tuzemských producentů bylo ve 3. čtvrtletí nakoupeno 774 607 tis. litrů mléka (+1,3 %), z toho nákup mlékáren činil 663 489 tis. litrů (0,1 %).


Ceny zemědělských výrobců

Ceny výrobců jatečného skotu meziročně vzrostly o 26,6 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 57,32 Kč/kg v živém nebo 104,33 Kč/kg v jatečné hmotnosti, tedy za cenu obdobnou jako v předcházejícím čtvrtletí.

Ceny jatečných prasat se meziročně zvedly o 27,3 %. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí zemědělci dostali průměrně 35,15 Kč za kg živé nebo 45,69 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 2,12 Kč za kg v mase více než ve 2. čtvrtletí.

Také ceny jatečných kuřat se meziročně navýšily (+28,1 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 29,30 Kč za kg v živém. Ve srovnání s minulým čtvrtletím to bylo o 3,27 Kč za kg více.

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvedly o 30,0 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 11,55 Kč.

„Zvyšování cen v celé vertikále, od cen zemědělských výrobců až po ceny spotřebitelské, se ve 3. čtvrtletí projevilo i v meziroční změně odhadované spotřeby masa. U hovězího klesla přibližně o 13 %, u drůbežího o 4 %, ale spotřeba vepřového klesla pouze o 1 %,“ doplnila Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Detailnější informace o výrobě masa v 3. čtvrtletí 2022 naleznete v doplňující informaci k RI Živočišná výroba.

______________________

Poznámky:

Publikované údaje jsou definitivní. 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz
Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1−12)
Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12
Ukončení sběru dat: 25. 10. 2022
Související publikace: Porážky hospodářských zvířat: Porážky hospodářských zvířat - září 2022
Termín zveřejnění další RI: 9. 2. 2023

 • czem110922.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Živočišná výroba
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Markéty Fiedlerové z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.11.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz