Živočišná výroba - 1. čtvrtletí 2023

Pokles výroby masa pokračoval

10.05.2023
Kód: 270149-23
 

V 1. čtvrtletí došlo k dalšímu snížení výroby masa, meziročně o 2,8 %. K největšímu poklesu došlo u vepřového (4,9 %), drůbežího se vyrobilo méně o 1,4 %. Výroba hovězího se téměř nezměnila (+0,1 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat meziročně rostly, tempo jejich růstu však zpomalilo.

„Výroba masa od začátku roku 2022 stále klesá. V 1. čtvrtletí letošního roku nejvíce poklesla výroba vepřového masa mimo jiné i v důsledku nižších stavů prasat ve výkrmu na počátku čtvrtletí,“ uvedl Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Výroba masa a nákup mléka
V 1. čtvrtletí se vyrobilo 17 446 tun hovězího masa, meziročně téměř beze změny (+0,1 %). Bylo poraženo celkem 56,2 tis. ks skotu, tj o 0,3 % více. Porážky býků se však snížily o 3,4 %, na rozdíl od porážek krav, které se zvedly o 2,9 %. Vepřového masa se vyrobilo 50 138 tun (4,9 %). Porážky prasat se meziročně snížily na 541,2 tis. ks (3,2 %), snížila se také průměrná porážková hmotnost prasat, a to o 2,5 kg. Drůbežího masa bylo vyrobeno 40 931 tun (1,4 %). Od tuzemských producentů bylo v 1. čtvrtletí nakoupeno 781 658 tis. litrů mléka (+1,4 %).

Ceny zemědělských výrobců
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu byly meziročně vyšší o 16,2 %. Chovatelé dostali v průměru 58,14 Kč/kg v živém nebo 105,82 Kč/kg v jatečné hmotnosti, tj o 0,52 Kč více než v předcházejícím čtvrtletí.
Ceny jatečných prasat se vzhledem k velmi nízké srovnávací základně meziročně zvedly o 51,3 %. Průměrná cena dosáhla 38,70 Kč za kg živé hmotnosti nebo 50,31 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 1,32 Kč za kg v mase více než ve 4. čtvrtletí loňského roku.
Také ceny jatečných kuřat se meziročně navýšily (+29,3 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 30,60 Kč za kg v živém, což je o 0,43 Kč než v posledním čtvrtletí 2022.
Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvedly o 31,6 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 13,17 Kč, tj. o 0,53 Kč/litr více než ve čtvrtletí předcházejícím.

„Tempo růstu cen zemědělských výrobců jatečných zvířat a mléka postupně zpomaluje. V porovnání s předcházejícím čtvrtletím se průměrné ceny mléka, jatečných prasat a kuřat navýšily už jen mírně. Ceny jatečných býků byly vyšší dokonce jen nepatrně,“ okomentovala cenový vývoj Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Detailnější informace o výrobě masa v 1. čtvrtletí 2023 naleznete v doplňující informaci k RI Živočišná výroba.

________________
Poznámky:
Publikované údaje jsou definitivní.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail:
radek.matejka@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail:
renata.vodickova@czso.cz

Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1
12)
Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12
Ukončení sběru dat: 25. 4. 2023
Související publikace:
Porážky hospodářských zvířat - březen 2023 
Termín zveřejnění další RI: 8. 8. 2023

 • czem051023.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Živočišná výroba
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka (čtvrtletní)
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Markéty Fiedlerové z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz