Zemědělství - 3. čtvrtletí 2014

Výroba masa na loňské úrovni, nákup mléka nepatrně vyšší

31.10.2014
Kód: 270149-14
 
Ve 3. čtvrtletí 2014 bylo vyrobeno 113 760 tun masa (meziročně +0,7 %), z toho hovězího a telecího bylo 15 913 tun (+0,6 %), vepřového 58 196 tun (+0,6 %) a drůbežího 39 578 tun (+0,8 %). Nákup mléka v mlékárnách dosáhl 595 446 tis. litrů (+2,0 %). Ceny zemědělských výrobců se meziročně zvýšily u jatečného skotu (+1,0 %), jatečných prasat (+1,5 %) a mléka (+12,8 %), poklesly u jatečných kuřat (−3,6 %).

Porážky a výroba masa
Ve 3. čtvrtletí 2014 bylo poraženo 54,6 tis. kusů skotu, meziročně o 0,8 % více, z toho nárůst byl zaznamenán u býků (+5,0 %) a telat (+10,6 %), pokles u krav (−3,1 %) a jalovic (−4,4 %). Celkově bylo vyrobeno 15 913 tun hovězího a telecího masa (+0,6 %).
Počet poražených prasat se snížil o 1,3 % na 653 858 ks, avšak vyšší průměrná porážková hmotnost (115,5 kg) způsobila nepatrné zvýšení produkce vepřového masa o 0,6 %. Jeho celková výroba dosáhla 58 196 tun.
Celková výroba drůbežího masa se meziročně zvýšila na 39 587 tun (+0,8 %).

Stavy skotu a prasat
Podle posledního statistického šetření k 30. červnu 2014 se v České republice chovalo 1 396,7 tis. ks skotu, z toho 569,0 tis. krav. Meziročně se zvýšily stavy skotu ve věku do 1 roku (+5,0 %) a krav (+2,6 %), kdežto stavy býků ve výkrmu se snížily (−2,0 %), stejně jako jalovic pro obměnu stáda (−3,9 %).
Stavy prasat zjištěné k 31. 7. 2014 se zvýšily na 1 632,3 tis. kusů (+2,5 %). Meziročně ubylo prasnic (−0,9 %), prasat v ostatních kategoriích přibylo: ve výkrmu o 0,5 %, zapuštěných prasniček o 2,8 % a v kategorii do 50 kg o 4,7 %.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se ve 3. čtvrtletí meziročně snížily u jalovic o 0,1 %, u krav o 2,4 % a u telat o 7,8 %, naopak se zvýšily v nejvýznamnější jatečné kategorii, u býků, o 3,1 %. Jejich průměrná cena byla 46,10 Kč/kg v živém (83,90 Kč/kg jatečně upraveného těla) a zůstala tak stejná jako v minulém čtvrtletí.
Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat pokračovaly v mírném růstu (meziročně +1,5 %). Zemědělci prodávali jatečná prasata za 35,00 Kč za kg v živé hmotnosti a 44,98 Kč za kg v mase.
Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se meziročně snížily o 3,6 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. tř. jakosti byla 23,78 Kč/kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu 1) s živými zvířaty v období od června do srpna 2014 bylo dosaženo přebytku obchodní bilance u všech tří druhů, u skotu 15 576 tun, u prasat 1 886 tun a drůbeže 9 875 tun.
Dovoz živého skotu byl ve srovnání s vývozem zanedbatelný, přestože byl meziročně čtyřnásobně vyšší (233 tun); ve vývozu došlo k navýšení o 1,2 % (na 15 809 tun). Vývoz zahrnoval 18,5 tis. ks určených k porážce, tj. množství, jaké se v České republice porazí za jeden měsíc, a 23,9 tis. ks zvířat k dalšímu chovu. Jatečný skot se vyvážel hlavně do Rakouska a Německa, chovný a zástavový do Chorvatska, Slovinska a Turecka.
Dovoz živých prasat dosáhl 4 696 tun (−11,1 %), vývoz 6 582 tun (+15,3 %). V kladné bilanci obchodu s živými prasaty se projevil dovoz selat meziročně nižší o 11,1 % (78,6 tis. ks) a vývoz jatečných prasat vyšší o 12,0 % (54,0 tis. ks). Selata o průměrné hmotnosti 26,8 kg se dovážela z Dánska, Německa a Nizozemska. Jatečná prasata se vyvážela na Slovensko, do Maďarska a Německa v průměrné živé hmotnosti 116,2 kg.
Dovoz živé drůbeže se meziročně snížil na 1 397 tun (−18,0 %), zatímco vývoz se zvýšil na 11 271 tun (+4,1 %). Na tomto zvýšení se podílel obchod s jednodenními mláďaty drůbeže (26 774 tis. ks, +40,9 %), ale i jatečnými kuřaty (4 459 tun, +4,9 %). Jednodenní kuřata se vyvážela na Slovensko, do Rumunska, Polska a na Ukrajinu, jatečná kuřata do Německa a na Slovensko.
Zahraniční obchod 1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů, −4 201 tun u hovězího, −49 238 tun u vepřového a −15 318 tun u drůbežího.
Dovoz i vývoz hovězího masa se zvýšil: dovoz na 6 243 tun (+15,3 %) a vývoz na 2 042 tun (+2,6 %). Hovězí maso se dováželo převážně z Polska, Nizozemska, Německa a Irska. Nejvíce se ho vyvezlo na Slovensko.
Vepřového masa bylo dovezeno 60 149 tun (+3,2 %) hlavně z Německa, Španělska a Polska, vyvezeno bylo 10 911 tun (+1,4 %), z toho většina na Slovensko.
Obchod s drůbežím masem klesl ve směru dovozu (−5,3 %) i vývozu (−24,6 %). Drůbežího masa se dovezlo 21 270 tun, nejvíce z Polska a z Brazílie; vyvezlo se ho 5 952 tun, hlavně na Slovensko a do Nizozemska.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 3. čtvrtletí 2014 nakoupily mlékárny od tuzemských producentů 595 446 tis. litrů mléka. Vzhledem ke stejnému období minulého roku je to více o 2,0 %.
Ceny zemědělských výrobců mléka meziročně vzrostly o 12,8 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 9,47 Kč za litr (o 0,29 Kč nižší než v minulém čtvrtletí).

Zahraniční obchod 1) s mlékem a mléčnými výrobky
V období od června do srpna 2014 převyšoval vývoz mléka a mléčných výrobků nad jejich dovozem o 149 863 tun. V meziročním srovnání se dovoz zvýšil na 77 028 tun (+24,3 %) a vývoz snížil na 226 891 tun (−1,4 %). Nejvíce vzrostl dovoz mléka (+69,5 %), dovoz mléčných výrobků se zvýšil jen mírně (zakysaných o 1,8 %, sýrů a tvarohu o 3,8 %), naopak dovoz másla se snížil (−4,1 %). Vývoz poklesl u mléka (−2,9 %) a zakysaných výrobků (−0,7 %), zatímco sýrů a tvarohu se vyvezlo více (+2,8 %), másla dokonce více o 60,7 %. Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko v obou směrech, na dovozu také Polsko a na vývozu Itálie.
________________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.


Poznámky
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331 , e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Výsledky chovu skotu (ČSÚ), Výsledky chovu prasat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 10. 10. 2014
Termín ukončení zpracování: 27. 10. 2014
Navazující publikace: /csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-cervenec-2014-zpicgr6b1r
/csu/czso/vysledky-chovu-skotu-1-pololeti-2014-5rch102p7p
/csu/czso/vysledky-chovu-prasat-1-pololeti-2014-gk5ipkt3kt
/csu/czso/indexy-cen-zemedelskych-vyrobcu-zari-2014-px0xqu84jg
Termín zveřejnění další RI: 30. 01. 2015    • czem103114.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
  • Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
  • Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz