Zemědělství - časové řady

 

 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
  28.02.2018 (kód: 270169-18)
 • Tab. 3 Osevní plochy zemědělských plodin - Česká republika
  04.07.2018 (kód: 270145-18)
 • Tab. 4 Sklizeň zemědělských plodin - Česká republika
  16.02.2018 (kód: 270146-18)
 • Tab. 5 Stavy hospodářských zvířat - Česká republika
  31.05.2018 (kód: 270147-18)
 • Tab. 6 Živočišná výroba - Česká republika
  28.02.2018 (kód: 270144-18)
 • Tab. 7 Souhrnný zemědělský účet
  15.10.2018 (kód: 270148-18)
 • Tab. 8 Historické srovnání rostlinné produkce
  27.03.2018 (kód: 270217-18)
 • Tab. 9 Historické srovnání živočišné produkce
  27.03.2018 (kód: 270218-18)