Zemědělství - časové řady

 

 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
  28.02.2019 (kód: 270169-19)
 • Tab. 3 Osevní plochy zemědělských plodin - Česká republika
  04.07.2019 (kód: 270145-19)
 • Tab. 4 Sklizeň zemědělských plodin - Česká republika
  18.02.2019 (kód: 270146-19)
 • Tab. 5 Stavy hospodářských zvířat - Česká republika
  31.05.2019 (kód: 270147-19)
 • Tab. 6 Živočišná výroba - Česká republika
  28.02.2019 (kód: 270144-19)
 • Tab. 7 Souhrnný zemědělský účet
  15.10.2019 (kód: 270148-19)
 • Tab. 8 Historické srovnání rostlinné produkce
  31.10.2019 (kód: 270217-19)
 • Tab. 9 Historické srovnání živočišné produkce
  31.10.2019 (kód: 270218-19)