Zemědělství - časové řady

 

 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
  29.02.2024 (kód: 270169-24)
 • Časová řada ve Veřejné databázi ČSÚ (pouze výroba masa)

 • Tab. 3 Osevní plochy zemědělských plodin - Česká republika
  04.07.2023 (kód: 270145-23)
 • Tab. 4 Sklizeň zemědělských plodin - Česká republika
  23.02.2024 (kód: 270146-24)
 • Tab. 5 Stavy hospodářských zvířat - Česká republika
  29.02.2024 (kód: 270147-24)
 • Časová řada ve Veřejné databázi ČSÚ (od roku 1989 - Česká republika, od roku 2002 - podle krajů)
 • Tab. 6 Živočišná výroba - Česká republika
  29.02.2024 (kód: 270144-24)
 • Časová řada ve Veřejné databázi ČSÚ (od roku 2002)

 • Tab. 7 Souhrnný zemědělský účet
  18.12.2023 (kód: 270148-24)
 • Tab. 8 Historické srovnání rostlinné produkce
  31.10.2022 (kód: 270217-22)
 • Tab. 9 Historické srovnání živočišné produkce
  31.10.2022 (kód: 270218-22)