Živočišná výroba - 2. čtvrtletí 2022

Výroba masa opět klesla, ceny výrobců vzrostly

09.08.2022
Kód: 270149-22
 

Výroba masa pokračovala ve 2. čtvrtletí v mírném poklesu a dosáhla 113 089 tun, meziročně byla o 2,7 % nižší. Největší snížení bylo zaznamenáno u hovězího (6,6 %), nejméně klesla výroba drůbežího (1,9 %). Ceny zemědělských výrobců jatečných zvířat strmě vzrostly.

„Ve 2. čtvrtletí došlo k rychlému  růstu cen zemědělských výrobců, a to nejen v České republice. Pro chovatele skotu a drůbeže to bylo motivující k vývozu jatečných zvířat, a výroba masa sledovaná na jatkách tak poklesla víc než hrubá tuzemská produkce,“ vysvětluje Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.


Výroba masa a nákup mléka

Ve 2. čtvrtletí meziročně klesla výroba hovězího masa o 6,6 % na 16 810 tun. Bylo poraženo celkem 54,3 tis. ks skotu (6,5 %). Z toho bylo 22,4 tis. býků (11,7 %), 23,7 tis. krav (0,2 %) a 6,2 tis. jalovic (11,6 %). Pokles výroby masa na jatkách byl ovlivněn sníženým dovozem a zvýšeným vývozem jatečných zvířat určených k porážce, zvláště býků.

Vepřového masa se vyrobilo 53 505 tun (2,2 %). Porážky prasat se meziročně snížily na 576,1 tis. ks (−3,4 %). Prasat z výkrmu se porazilo o 3,6 % méně. Nárůst porážek prasnic se zpomalil, přesto jich bylo poraženo o 5,7 % víc než vloni ve stejném období.

Drůbežího masa se vyrobilo 42 729 tun (1,9 %), což odpovídá 65 751 tuně drůbeže dodané k porážce na jatkách. Do tohoto výsledku se promítl zvýšený vývoz živé drůbeže k porážkám do zahraničí.

Od tuzemských producentů bylo za 2. čtvrtletí nakoupeno 790 782 tis. litrů mléka (+1,0 %), z toho nákup mlékáren činil 683 397 tis. litrů (+0,7 %).


Ceny zemědělských výrobců

Ceny výrobců jatečného skotu meziročně vzrostly o 29,5 %, z toho ceny jatečných býků o 24,5 %, ceny jatečných krav o 37,9 % a jatečných jalovic o 32,9 %. Chovatelé prodávali jatečné býky za průměrnou cenu 57,49 Kč/kg v živém nebo 104,63 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat se zvedly o 20,2 %. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí zemědělci dostali průměrně 33,52 Kč za kg živé hmotnosti nebo 43,58 Kč za kg v mase.

Také ceny jatečných kuřat se meziročně navýšily (+13,1 %). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 26,03 Kč za kg v živém.

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvedly o 21,6 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 10,75 Kč.

„Ceny jatečných zvířat se vyšplhaly ve 2. čtvrtletí na výjimečnou úroveň, jatečný skot a jatečná drůbež se dosud za tak vysokou cenu neprodávaly. Ceny jatečných prasat procházejí častějšími výkyvy, a přestože také vzrostly, zatím nedosáhly úrovně posledního cenového vrcholu na přelomu let 2019 a 2020,“ doplnila Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Detailnější informace o výrobě masa v 2. čtvrtletí 2022 naleznete v doplňující informaci k RI Živočišná výroba.


______________________
Poznámky:

Publikované údaje jsou definitivní.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail:
renata.vodickova@czso.cz

Zdroje dat: Statistické zjišťování ČSÚ o porážkách hospodářských zvířat (Zem 1
12)

Výstupy statistických zjišťování MZe o nákupu mléka (Mlék(MZe) 6-12, Odbyt(MZe) 6-12) a o nákupu drůbeže Drůb (MZe) 4-12

Ukončení sběru dat: 25. 7. 2022

Související publikace: Porážky hospodářských zvířat:
https://www.czso.cz/csu/czso/porazky-hospodarskych-zvirat-cerven-2022

Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2022

 

 • czem080922.docx
 • Přílohy:
 • Doplňující informace k RI Živočišná výroba
 • Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
 • Graf 1 Hovězí maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 2 Vepřové maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Graf 3 Drůbeží maso – výroba a cena zemědělských výrobců (bazické indexy)
 • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Markéty Fiedlerové z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz