Odhady sklizní - září 2016

Úroda brambor a kukuřice bude výrazně vyšší než loni

14.10.2016
Kód: 270150-16
 

Odhad sklizně k 15. září potvrzuje dobrou úrodu obilovin na úrovni 8 422 tis. tun (+3,0 % meziročně) a řepky 1 362 tis. tun (+8,4 % meziročně). Očekávaná sklizeň brambor 689 tis. tun je v porovnání s loňskou velmi nízkou sklizní o 36,5 % vyšší, cukrovky se sklidí 3 847 tis. tun, o 12,5 % více než loni.

Meziroční srovnání sklizně některých plodin, zejména kukuřice, brambor a slunečnice, je ovlivněno propadem jejich produkce v loňském roce kvůli suchému a velmi teplému počasí během vegetace.

Podle odhadu sklizně k 15. září se očekává velmi dobrá úroda obilovin včetně kukuřice na zrno na úrovni 8 422 tis. tun. Sklizeň je o 248 tis. tun (+3,0 %) vyšší než loňská nadprůměrná úroda a převyšuje o 11,1 % desetiletý průměr. Jedná se o čtvrtou nejvyšší úrodu obilovin od roku 1920, více obilovin se sklidilo jen v letech 1990 (+5,4 %), 2004 a 2014 (shodně +4,1 %). měra obilovin 1 343 tis. ha poklesla ve srovnání s loňským rokem o 2,9 %, hektarový výnos 6,27 tun je meziročně o 6,1 % vyšší.

První letošní odhad sklizně kukuřice na zrno 642 tis. tun je o 45,1 % vyšší než loňská výrazně nízká sklizeň, a to díky významnému meziročnímu navýšení hektarového výnosu na 8,10 tun (+46,2 %). Osevní plocha 79 tis. ha ve srovnání s loňskou sklizňovou výměrou mírně poklesla (0,8 %). Letošní předpokládaná sklizeň kukuřice na zrno však nedosahuje průměru za posledních deset let (17,1 %) kvůli výraznému poklesu výměry (−23,7 %) i přes nadprůměrný hektarový výnos (+8,7 %).

Také předpokládaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 9 511 tis. tun je v meziročním srovnání velmi příznivá a je o třetinu vyšší (+33,3 %) díky navýšení hektarových výnosů na 39,38 tun (+35,2 %). Osevní plocha se ve srovnání s loňskou sklizňovou výměrou mírně snížila na 242 tis. ha (1,4 %). Odhadovaná sklizeň je o více než třetinu (+35,0 %) vyšší než desetiletý průměr, zejména vlivem rozšíření výměry (+22,4 %) a také zvýšení hektarového výnosu (+10,3 %).

Odhadovaná sklizeň brambor 689 tis. tun je ve srovnání s loňskou výrazně nízkou úrodou o více než třetinu vyšší (+36,5 %). Z hektaru se letos podle odhadu sklízí průměrně 29,43 tun, o 7,17 tun více než v loňském roce (+32,2 %). Plocha osázená bramborami se meziročně rozšířila o 3,2 % na 23 tis. ha. Letošní odhadovaná sklizeň brambor je srovnatelná s desetiletým průměrem (0,2 %), a to díky dobrému výnosu (+14,0 %) i přes pokles osázené plochy (12,5 %).

Odhadovaná sklizeň cukrovky 3 847 tis. tun je v porovnání s loňskou úrodou o 426 tis. tun vyšší (+12,5 %). Na navýšení produkce se podílí jak meziroční nárůst hektarového výnosu na 63,35 tun (+6,7 %), tak rozšíření osevní plochy na 61 tis. ha (+5,4 %).

Podle odhadu se v letošním roce sklidilo 1 362 tis. tun řepky, o 8,4 % více než loni a o 18,2 % více ve srovnání s desetiletým průměrem. Odhad letošní úrody je třetí nejvyšší po sklizni v letech 2013 a 2014, kdy byla sklizeň o 6,0 %, respektive 12,9 % vyšší. Odhadovaný hektarový výnos se meziročně mírně zvýšil na 3,46 tun (+0,9 %), osevní plochy se rozšířily na 393 tis. ha (+7,3 %).

Očekávaná produkce máku meziročně vzrostla na 29 tis. tun (+9,4 %) díky rozšíření osevní plochy na 36 tis. ha (+8,9 %). Odhadovaný hektarový výnos 0,82 t je na stejné úrovni jako v loňském roce.

Odhad sklizně slunečnice 41 tis. tun je o 28,7 % vyšší než úroda v roce 2015. Výměra osevní plochy meziročně vzrostla o 1,3 % na 16 tis. ha a hektarový výnos se zvýšil o 26,8 % na 2,60 tun.

Produkce hrachu na zrno 72 tis. tun je meziročně o 8,3 % nižší kvůli poklesu hektarového výnosu o 17,4 % na 2,70 tun. V posledních třech letech došlo k významnému navýšení výměry hrachu, jeho letošní výměra 27 tis. ha je ve srovnání s rokem 2013 více než dvojnásobná a je na podobné úrovni jako před deseti lety.

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2016.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V9) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 15. 9. 2016
Termín ukončení zpracování: 13. 10. 2016
Navazující publikace:
Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2016
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-9-2016

Soupis ploch osevů - 2016
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-kvetnu-2016

Postup zpřesnění: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2016 zveřejní Český statistický úřad 13. 2. 2017

  • cskl101416.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.10.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz