Odhady sklizní - září 2017

Úroda brambor i kukuřice bude nižší než vloni

13.10.2017
Kód: 270150-17
 

Odhad sklizně k 15. září potvrzuje meziroční pokles úrody obilovin o 15,2 % na 7 274 tis. tun (1 301 tis. tun) a řepky o 16,0 % na 1 142 tis. tun (217 tis. tun). Očekávaná sklizeň brambor 615 tis. tun je o 12,1 % nižší, cukrovky se sklidí 4 096 tis. tun, téměř stejné množství jako v loňském roce (0,5 %).

Podle odhadu sklizně k 15. září se očekává úroda obilovin včetně kukuřice na zrno na úrovni 7 274 tis. tun. Meziroční pokles sklizně o 1 301 tis. tun (15,2 %) jde na vrub snížení výnosu na 5,40 t/ha (15,0 %), zatímco výměra 1 346 tis. ha se téměř nezměnila (0,3 %). Letošní odhadovaná sklizeň obilovin je nižší než průměr za posledních pět i deset let (8,1 %, respektive 6,8 %).

První letošní odhad sklizně kukuřice na zrno 533 tis. tun je meziročně o 37,0 % nižší, a to především kvůli významnému poklesu výnosu na 6,36 t/ha (35,0 %). Osevní plocha 84 tis. ha ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou mírně poklesla (3,1 %). Letošní předpokládaná sklizeň kukuřice na zrno je o třetinu nižší než průměr sklizní za posledních deset let (sklizeň −33,3 %; výměra −19,2 %; výnos −17,5 %).

Předpokládaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 7 669 tis. tun je v meziročním srovnání o pětinu nižší (19,7 %) v důsledku poklesu výnosu na 34,01 t/ha (16,5 %) a také plochy na 225 tis. ha (3,8 % ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou). Odhadovaná sklizeň je o 9,2 % nižší než pětiletý průměr (výměra 2,4 %; výnos 6,9 %), ve srovnání s desetiletým průměrem je o 3,7 % vyšší (výměra +11,5 %; výnos 7,0 %).

Stejně jako v loňském roce letos osázeli zemědělci bramborami 23 tis. hektarů. Odhadovaná sklizeň brambor 615 tis. tun je ve srovnání s loňskou úrodou o 12,1 % nižší. Z hektaru se sklízí průměrně 26,25 tun brambor, o 3,63 tun méně než loni (12,1 %). Letošní odhadovaná úroda brambor je srovnatelná s pětiletým průměrem (0,9 %) a je o 11,1 % nižší než průměr sklizní za posledních deset let především kvůli poklesu výměry (výměra −10,2 %, výnos −0,9 %).

Odhadovaná sklizeň cukrovky 4 096 tis. tun je téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (−0,5 %), a to i přes rozšíření výměry o 8,8 % na 66 tis. ha v důsledku poklesu výnosu na 61,96 t/ha (−8,6 %).

Podle odhadu se v letošním roce sklidilo 1 142 tis. tun řepky, o 217 tis. tun méně než loni (16,0 %). Toto snížení produkce jde zcela na vrub poklesu výnosu na 2,90 t/ha (16,2 %). Osevní plocha se mírné rozšířila na 394 tis. ha (+0,3 %). Očekávaná sklizeň je o 14,9 % nižší než pětiletý průměr (výměra +0,1 %; výnos 14,9 %) a o 4,9 % nižší ve srovnání s desetiletým průměrem (výměra +4,9 %, výnos 9,1 %).

Očekávaná produkce máku meziročně poklesla více než o čtvrtinu na 21 tis. tun (26,1 %). Pokles je způsobený jak nižším odhadovaným výnosem 0,65 t/ha (18,7 %), tak úbytkem osevní plochy o 8,3 % na  33 tis. ha.

Odhad sklizně slunečnice 46 tis. tun je o 3,2 % vyšší než úroda v roce 2016 v důsledku významného rozšíření osevní plochy o 38,0 % na 22 tis. ha i přes pokles hektarového výnosu o 25,3 % na 2,13 tun.

Produkce hrachu na zrno 88 tis. tun je meziročně o 27,5 % vyšší díky výraznému rozšíření osevní plochy o 30,8 % na 35 tis. ha při hektarovém výnosu 2,52 t/ha (2,3 %). V posledních čtyřech letech se významně navyšuje rozloha ploch osetých hrachem. Jeho letošní výměra je téměř trojnásobná ve srovnání s rokem 2013.

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2017.

______________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V9) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 15. 9. 2017
Termín ukončení zpracování: 12. 10. 2017
Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-9-2017
Soupis ploch osevů - 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2017

Postup zpřesnění: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2017 zveřejní Český statistický úřad 16. 2. 2018

  • cskl101317.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz