Odhady sklizní - červenec 2017

Výnosy nedosahují loňské skutečnosti

11.08.2017
Kód: 270150-17
 

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá úroda základních obilovin ve výši 6 709 tis. tun a řepky 1 199 tis. tun. V porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní je úroda základních obilovin nižší o 1 020 tis. tun (−13,2 %) a řepky o 160 tis. tun (−11,8 %). Předpokládaná úroda máku 23 tis. tun je o pětinu nižší než loňská skutečnost (−19,8 %).

Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 709 tis. tun  je o 13,2 % nižší než loňská nadprůměrná sklizeň. Předpokládaný pokles produkce o 1 020 tis. tun jde zcela na vrub snížení výnosu na 5,32 t/ha (13,1 %), zatímco osevní plocha 1 262 tis. ha zůstala na téměř stejné úrovni jako v loňském roce (0,1 %). Očekávaná úroda základních obilovin je nižší než průměr za posledních pět i deset let (6,5 %, respektive 4,2 %).

U všech druhů základních obilovin se očekává pokles hektarových výnosů v porovnání s výnosy dosaženými v loňském roce. Nárůst produkce díky významnému rozšíření osevní plochy se odhaduje pouze u pšenice jarní (+65 tis. tun) a ovsa (+20 tis. tun). Sklizeň žita zůstane přibližně na stejné úrovni jako loni. U ostatních druhů obilovin se očekává pokles úrody, nejvýraznější u pšenice ozimé (854 tis. tun), ječmene jarního (117 tis. tun) a ječmene ozimého (109 tis. tun).

Pšenice ozimé se podle červencového odhadu sklidí 4 462 tis. tun (16,1 %) s výnosem 5,68 t/ha (13,5 %), ječmene jarního 1 090 tis. tun (9,7 %) s výnosem 4,73 t/ha (13,2 %), ječmene ozimého 528 tis. tun (17,1 %) s výnosem 5,44 t/ha (11,3 %), pšenice jarní 204 tis. tun (+46,6 %) s výnosem 4,38 t/ha (3,5 %), tritikale 168 tis. tun (12,8 %) s výnosem 4,64 t/ha (4,9 %), ovsa 152 tis. tun (+15,1 %) s výnosem 3,45 t/ha (2,0 %) a žita 105 tis. tun (+0,3 %) s výnosem 4,71 t/ha (5,4 %).

Úroda řepky se kvůli poklesu výnosu na 3,04 t/ha (12,1 %) odhaduje na úrovni 1 199 tis. tun a je o 160 tis. tun nižší než loňská sklizeň (11,8 %). Osevní plocha se proti předchozímu roku mírně rozšířila na 394 tis. ha (+0,3 %) a je třetí nejvyšší v historii sledování. Vyšší výměra řepky byla zaznamenaná jen v roce 2012 a 2013, kdy přesahovala 400 tis. hektarů. Při porovnání s pětiletým průměrem je odhadovaná úroda řepky o 10,6 % nižší (výměra +0,1 %; výnos 10,7 %) a je srovnatelná s průměrem za posledních deset let (sklizeň 0,1 %; výměra +4,9 %; výnos 4,8 %).

Odhadovaná sklizeň máku 23 tis. tun je téměř o pětinu nižší než loni (19,8 %) v důsledku poklesu výnosu na 0,70 t/ha (12,5 %) i osevní plochy na 33 tis. ha (8,3 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 7. 2017.

_____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V7) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 14. 7. 2017
Termín ukončení zpracování: 10. 8. 2017
Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-7-2017

Soupis ploch osevů - 2017
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2017

Postup zpřesnění: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15.  8. 2017
termín zveřejnění: 8
. 9. 2017

  • cskl081117.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz