Odhady sklizní - červen 2020

Podle prvních odhadů se očekává mírný pokles úrody obilovin i řepky

03.07.2020
Kód: 270150-20
 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 784 tis. tun a řepky 1 135 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 234 tis. tun nižší (3,3 %) a řepky se sklidí o 22 tis. tun méně (1,9 %).

Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 784 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní o 234 tis. tun nižší (3,3 %). Na meziročním poklesu sklizně se podílí jak nižší předpokládaný hektarový výnos 5,42 t/ha (1,8 %), tak úbytek osevních ploch na 1 251 tis. ha (1,7 %). Odhad sklizně základních obilovin je o 2,5 % nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let (výměra 3,7 %; hektarový výnos +1,2 %).

Nejpěstovanější plodinou na českých polích je i letos pšenice ozimá, která zabírá téměř třetinu z celkové osevní plochy (31,5 %). Odhadovaná sklizeň 4 445 tis. tun je meziročně o 271 tis. tun nižší (5,8 %). Na poklesu produkce se podílí především snížení osevní plochy na 775 tis. ha (4,9 %) a také nižší hektarový výnos 5,74 t/ha (0,9 %).

Pšenice jarní se podle odhadů sklidí 103 tis. tun, o 7,3 % více než vloni, díky navýšení hektarového výnosu o 11,7 % na 4,29 t/ha. Osevní plocha pšenice jarní proti loňsku poklesla o 3,9 % na 24 tis. ha a ve srovnání s průměrem posledních deseti let se propadla téměř o polovinu (48,0 %).

Ječmene jarního, po pšenici ozimé druhé nejrozšířenější obilovině, se podle odhadu sklidí 1 081 tis. tun, téměř stejně jako v loňském roce (+0,6 %). Osevní plocha jarního ječmene se rozšířila o 2,6 % na 217 tis. ha. Hektarový výnos 4,97 t/ha je meziročně o 2,0 % nižší.

Ječmene ozimého se letos sklidí 625 tis. tun, meziročně o 3,0 % méně, kvůli nižšímu hektarovému výnosu 5,45 t/ha (8,9 %). Osevní plocha se rozšířila na 115 tis. ha (+6,4 %).

Odhadovaná produkce žita 159 tis. tun se mírně zvýšila (+1,0 %) díky rozšíření osevní plochy na 31 tis. ha (+1,0 %). Hektarový výnos 5,06 t/ha je na stejné úrovni jako v loňském roce.

Předpokládaná úroda ovsa 164 tis. tun je meziročně o pětinu vyšší (+22,2 %), a to jak díky rozšíření osevní plochy na 47 tis. ha (+9,9 %), tak vyššímu odhadovanému hektarovému výnosu 3,51 t/ha (+11,1 %).

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 207 tis. tun a je meziročně o 6,0 % vyšší v důsledku rozšíření osevní plochy na 42 tis. ha (+6,1 %) při mírném poklesu výnosu na 4,92 t/ha (0,2 %).

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou a letos zabírá 15,0 % z celkové osevní plochy. Osevní plocha řepky se meziročně snížila o 3,0 % na 368 tis. ha. V důsledku toho je očekávaná sklizeň 1 135 tis. tun o 1,9 % nižší než loňská úroda i přes mírné navýšení hektarového výnosu na 3,08 t/ha (+1,0 %). Předpokládaná produkce řepky je o 9,3 % nižší ve srovnání s desetiletým průměrem. Na tomto poklesu se podílí nižší výměra (5,5 %) i hektarový výnos (4,0 %).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 10. 6. 2020. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů 2020.

_____________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz

Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V6) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Termín ukončení sběru dat: 11. 6. 2020

Termín ukončení zpracování: 1. 7. 2020

Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2020

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2020

Soupis ploch osevů – 2020

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2020

Postup zpřesnění: Odhady sklizní - červenec 2020, termín zveřejnění 13. 8. 2020

 

 • cskl070320.docx
 • Příloha:
 • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
 • Tiskové sdělení: Podle prvních odhadů se očekává mírný pokles úrody obilovin i řepky
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Dagmar Lhotské, z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz