Odhady sklizní - červenec 2016

Sklizeň se opožďuje, ale odhad úrody obilovin a olejnin je příznivý

12.08.2016
Kód: 270150-16
 

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá úroda základních obilovin ve výši 7 209 tis. tun a řepky 1 305 tis. tun. V porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní je úroda základních obilovin nižší o 521 tis. tun (−6,7 %). Řepky se sklidí o 49 tis. tun více než loni (+3,9 %). Předpokládaná úroda máku 27 tis. tun je o 2,5 % vyšší než loňská sklizeň.

Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 7 209 tis. tun  je o 6,7 % nižší než loňská nadprůměrná sklizeň. Předpokládaný pokles produkce o 521 tis. tun je způsobený jak snížením hektarového výnosu o 3,7 % na 5,71 tun, tak poklesem osevní plochy o 3,0 % na 1 264 tis. ha. Očekávaná úroda základních obilovin převyšuje průměr za posledních pět i deset let (+2,0 %, respektive +5,9 %).

Pšenice ozimé se podle červencového odhadu sklidí 4 890 tis. tun, o 165 tis. tun méně než loni (3,3 %). Pokles produkce je daný snížením hektarového výnosu na 6,04 tun (7,1 %) při rozšíření osevní plochy na 809 tis. ha (+4,0 %). Ječmene ozimého se sklidí 607 tis. tun (+6,3 %) s výnosem 5,83 t/ha (+6,8 %), tritikale 197 tis. tun (2,6 %) s výnosem 4,99 t/ha (+5,7 %) a žita 110 tis. tun (+1,7 %) s výnosem 5,24 t/ha (+6,7 %).

Odhad sklizně jarních obilovin je meziročně výrazně nižší zejména kvůli významnému poklesu osevních ploch. Ječmene jarního se podle odhadu sklidí 1 126 tis. tun, o 295 tis. tun méně než loni (20,7 %), důsledkem poklesu výnosu na 5,08 t/ha (6,4 %) i výměry na 222 tis. ha (15,2 %). Pšenice jarní se sklidí 139 tis. tun, o 36,8 % méně než loni. Pokles jde zcela na vrub propadu osevní plochy o 40,7 % na 31 tis. ha při navýšení hektarového výnosu o 6,6 % na 4,54 tun. Ovsa se sklidí 141 tis. tun (8,8 %) s výnosem 3,75 t/ha (+2,7 %) a osevní plochou 38 tis. ha (11,4 %).

Úroda řepky se odhaduje na 1 305 tis. tun a je o 3,9 % vyšší než loňská sklizeň díky rozšíření osevní plochy o 7,3 % na 393 tis. ha. Hektarový výnos se meziročně snížil o 3,2 % na 3,32 tun. Při porovnání s pětiletým průměrem je odhadovaná úroda řepky o 2,1 % vyšší, desetiletý průměr převyšuje dokonce o 13,3 % (hektarový výnos +5,4 %, osevní plocha +7,4 %). Letošní výměra řepky je ve srovnání s plochou osetou před 10 lety o více než třetinu vyšší (+34,5 %).

Odhadovaná sklizeň máku 27 tis. tun je o 2,5 % vyšší než loni v důsledku rozšíření osevní plochy na 36 tis. ha (+8,9 %) při očekávaném hektarovém výnosu 0,77 tun (6,1 %). Plochy oseté touto tradiční plodinou se již čtyři po sobě jdoucí roky pravidelně rozšiřují. Ve srovnání s rokem 2008, kdy se mák pěstoval na rekordní výměře 70 tis. ha, je však jeho letošní plocha poloviční (49,1 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 7. 2016.

___________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Odhady sklizně zemědělských plodin
Osevní plochy zemědělských plodin

Termín ukončení sběru dat: 15. 7. 2016
Termín ukončení zpracování: 11. 8. 2016
Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2016
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-7-2016

Soupis ploch osevů - 2016

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-kvetnu-2016

Postup zpřesnění: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15.  8. 2016
termín zveřejnění: 9
. 9. 2016

  • cskl081216.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.08.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz