Odhady sklizní - červenec 2022

Očekává se dobrá úroda obilovin i řepky

11.08.2022
Kód: 270150-22
 

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se očekává úroda základních obilovin 7 403 tis. tun a řepky 1 073 tis. tun. V meziročním srovnání je předpokládaná sklizeň základních obilovin o 178 tis. tun vyšší (+2,5 %), řepky se sklidí o 48 tis. tun více (+4,7 %). Odhadovaná sklizeň máku 20 tis. tun je meziročně o třetinu nižší (−32,9 %).

„Zemědělci jsou ve svých odhadech úrody optimističtější než před měsícem, přispělo k tomu příznivé počasí a rychlý postup žní. Podle druhého odhadu by se mohlo sklidit 7,4 milionu tun základních obilovin, to je o 431 tisíc tun více ve srovnání s pětiletým průměrem,“ uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 7 403 tis. tun je meziročně o 178 tis. tun vyšší (+2,5 %) a převyšuje také průměr sklizní za posledních pět let (+6,2 %).

Pšenice ozimé se sklidí 4 822 tis. tun, o 232 tis. tun více než v loňském roce (+5,1 %), ječmene jarního 1 098 tis. tun (+0,1 %), ječmene ozimého 728 tis. tun (+11,8 %), pšenice jarní 253 tis. tun (−31,8 %), tritikale 210 tis. tun (+8,5 %), ovsa 166 tis. tun (−14,6 %) a žita 125 tis. tun (−0,9 %).

Předpokládaná úroda řepky 1 073 tis. tun je meziročně o 48 tis. tun vyšší (+4,7 %). V porovnání s průměrem sklizní za posledních pět let je ale odhadovaná sklizeň řepky o 10,3 % nižší.

Máku se letos sklidí 20 tis. tun, o 32,9 % méně než vloni a o 13,9 % méně ve srovnání s pětiletým průměrem.

„Zatímco v loňském roce se sklidilo 30 tisíc tun máku a úroda byla nejvyšší za posledních dvanáct let, letos bude kvůli výraznému poklesu osevních ploch jeho sklizeň o třetinu nižší,“ upřesnila  Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.


Detailnější informace o odhadech sklizní zemědělských plodin naleznete v doplňující informaci k RI Odhady sklizně - červenec.

______________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V7) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 18. 7. 2022
Termín ukončení zpracování: 10. 8. 2022
Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 7. 2022

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-7-2022
Soupis ploch osevů - 2022
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2022
Postup zpřesnění: Odhady sklizně - operativní zpráva k 15.  8. 2022
termín zveřejnění: 9. 9. 2022

 • cskl081122.docx
 • Příloha:
 • Doplňující informace k RI Odhady sklizní
 • Tab. 1 Odhady hektarových výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Odhady sklizní vybraných zemědělských plodin, porovnání s pětiletým průměrem
 • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Dagmar Lhotské, z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.08.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz