Odhady sklizní - září 2013

Mimořádný pokles úrody brambor

14.10.2013
Kód: r-2102-13
 
Odhad sklizně k 15. září potvrzuje meziroční nárůst produkce obilovin včetně kukuřice na zrno na 7 651 tis. tun (+16,4 %). Očekávaná sklizeň brambor 528 tis. tun je v porovnání s loňským rokem o pětinu nižší (−20,2 %), cukrovky se sklidí 3 414 tis. tun (−11,7 %).

První letošní odhad úrody kukuřice na zrno 753 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní téměř o jednu pětinu nižší (−18,9 %). Osevní plocha se mírně zvýšila na 112 tis. ha (+2,2 %) a očekávaný hektarový výnos poklesl o 13,6 % na 6,72 tun.
Odhadovaná produkce obilovin včetně kukuřice na zrno 7 651 tis. tun je v meziročním srovnání o 1 078 tis. tun vyšší (+16,4 %). Osevní plochy obilovin se proti roku 2012 nepatrně snížily na 1 418 tis. ha (−1,0 %). Očekávaný průměrný hektarový výnos 5,40 tun je o 17,6 % vyšší než loňská skutečnost.

Předpokládaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 7 135 tis. tun je v meziročním srovnání o 14,3 % nižší. Osevní plocha mírně vzrostla na 219 tis. ha (+1,8 %) a očekávaný hektarový výnos 32,61 tun je o pětinu nižší než loni (−19,7 %).

Odhadovaná sklizeň brambor se propadla meziročně o 134 tis. tun na 528 tis. tun (−20,2 %) a ve srovnání s desetiletým průměrem je téměř o třetinu nižší (−31,6 %). Vlivem nepříznivého počasí během roku výrazně poklesl hektarový výnos brambor na 22,75 tun a je o 18,7 % nižší než loňská skutečnost. Plocha osázená bramborami zaznamenala meziroční pokles o 1,9 % na 23 tis. ha. Výměry určené pro pěstování brambor se dlouhodobě snižují, ve srovnání s desetiletým průměrem je ta letošní téměř o čtvrtinu nižší (−24,1 %).

Tab. Brambory celkem

Odhadovaná sklizeň cukrovky technické 3 414 tis. tun je v porovnání s loňskou úrodou o 454 tis. tun nižší (−11,7 %), a to v důsledku poklesu hektarového výnosu na 54,72 tun (−13,5 %). Osevní plocha cukrovky se meziročně mírně zvýšila na 62 tis. ha (+2,0 %).

Očekávaná produkce máku meziročně vzroste na 14 tis. tun (+10,0 %). Po loňském propadu zaznamenaly osevní plochy máku nárůst o 10,3 % na 20 tis. ha, ale jsou stále na poloviční úrovni ve srovnání s desetiletým průměrem (−54,9 %). Odhadovaný výnos 0,70 t/ha je stejný jako loňská skutečnost.

Odhad sklizně slunečnice na semeno 50 tis. tun je o 12,6 % nižší než úroda v roce 2012. Pokles produkce jde zcela na vrub snížení osevní plochy o 13,6 % na 21 tis. ha při výnosu 2,34 t/ha (+1,3 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva k 15. 9. 2013.


Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě
Termín ukončení sběru dat: 16. 9. 2013
Termín ukončení zpracování: 11. 10. 2013
Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva k 15. 9. 2013
/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-1592013-xzp5qzggho
Postup zpřesnění: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2013 zveřejní Český statistický úřad 14. 2. 2014  • cskl101413.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz