Odhady sklizní - červen 2018

Obilovin se urodí méně, sklizeň řepky bude příznivější

04.07.2018
Kód: 270150-18
 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 298 tis. tun a řepky 1 221 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 561 tis. tun nižší (8,2 %), řepky se podle odhadu sklidí o 75 tis. tun více (+6,5 %).


Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 298 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní o 561 tis. tun nižší (8,2 %). Na meziročním poklesu sklizně se podílí především o 7,2 % nižší očekávaný hektarový výnos na úrovni 5,04 t/ha. Osevní plochy základních obilovin mírně poklesly na 1 250 tis. ha (0,9 %). Odhad sklizně základních obilovin je o 15,1 % nižší než průměr sklizní za posledních pět let (výměra 2,9 %; výnos 11,7 %) a o 10,7 % nižší ve srovnání s desetiletým průměrem (výměra 6,1 %; výnos 4,8 %).

Nejčastěji pěstovanou plodinou na našich polích je pšenice ozimá, která zabírá téměř třetinu z celkové osevní plochy (31,4 %). Odhadovaná sklizeň 4 150 tis. tun je o 380 tis. tun nižší (8,4 %) než v roce 2017. Na snížení produkce se podílí jak pokles očekávaného výnosu na 5,36 t/ha (7,1 %), tak menší osevní plocha 774 tis. ha (1,5 %).

Pšenice jarní se podle odhadů sklidí 196 tis. tun, o 3,8 % více než loni, a to díky navýšení výnosu na 4,26 t/ha (+5,2 %) při mírném poklesu výměry osevní plochy na 46 tis. ha (1,2 %).

Ječmene jarního se sklidí 1 021 tis. tun, o 123 tis. tun méně (10,7 %), v důsledku poklesu odhadovaného výnosu na 4,60 t/ha (7,3 %) i osevní plochy na 222 tis. ha (3,6 %).

Také u ječmene ozimého se letos očekává meziročně nižší sklizeň na úrovni 503 tis. tun (11,4 %). Hektarový výnos poklesl o 16,2 % na 4,90 t/ha a osevní plocha se rozšířila o 5,6 % na 103 tis. ha.

Odhadovaná produkce žita 114 tis. tun je o 4,5 % vyšší než loni díky rozšíření osevní plochy na 25 tis. ha (+14,1 %). Očekávaný výnos poklesl na 4,50 t/ha (8,5 %).

Předpokládaná úroda ovsa 143 tis. tun je na téměř stejné úrovni jako v loňském roce (+0,3 %). Osevní plocha poklesla o 2,8 % na 43 tis. ha a odhadovaný výnos 3,34 t/ha je meziročně o 3,4 % vyšší.

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 171 tis. tun a je meziročně o 3,7 % nižší i přes rozšíření výměry na 38 tis. ha (+4,4 %) v důsledku poklesu průměrného výnosu na 4,51 t/ha (7,8 %).

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou a letos se pěstuje na 16,7 % celkové osevní plochy. Osevní plocha řepky se meziročně rozšířila o 4,4 % na 412 tis. ha a je tak po roce 2013 druhou nejvyšší v historii sledování. Díky tomuto rozšíření výměry a také vyššímu hektarovému výnosu na úrovni 2,96 t/ha (+1,7 %) je očekávaná sklizeň 1 221 tis. tun o 6,5 % vyšší než loni. Předpokládaná produkce řepky je srovnatelná s desetiletým průměrem (sklizeň +0,8 %; výměra +7,9 %; výnos 6,6 %), ale v porovnání s průměrem za posledních pět let je odhad letošní sklizně o 9,5 % nižší (výměra +5,0 %; výnos 13,4 %).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně - operativní zpráva k 10. 6. 2018. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů 2018.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail:
jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V6) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 11. 6. 2018
Termín ukončení zpracování: 2. 7. 2018
Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2018

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2018
Soupis ploch osevů – 2018
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2018
Postup zpřesnění: Odhady sklizní - červenec 2018, termín zveřejnění 13. 8. 2018

 

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz