Odhady sklizní - září 2023

Brambor se letos sklidí o pětinu méně než v loňském roce

26.10.2023
Kód: 270150-23
 

Podle posledního letošního odhadu sklizně k 30. září je úroda obilovin po započítání kukuřice na zrno meziročně nižší (3,4 %). Řepky se sklidilo v porovnání s loňským rokem více (+10,9 %), naproti tomu odhad sklizně ostatních olejnin je nižší, sóji o 6,3 %, slunečnice o 15,2 % a máku o 18,8 %. Rovněž očekávaná úroda brambor a řepy cukrové je meziročně nižší (18,6 %, resp. 7,2 %) a méně se sklidí také kukuřice na zeleno (14,3 %).

Celková sklizeň obilovin včetně kukuřice na zrno 7 930 tis. tun je meziročně o 3,4 % nižší, ale o 1,3 % převyšuje pětiletý průměr. Odhad potvrzuje úrodu základních obilovin na úrovni 7 403 tis. tun (2,2 % ve srovnání s loňským nadprůměrným rokem), sklizeň kukuřice na zrno 526 tis. tun je výrazně nižší (17,7 %).

Poslední odhad potvrdil druhou nejvyšší sklizeň základních obilovin za posledních pět let. Letošní úrodu zemědělských plodin s pozdějším termínem sklizně ale nepříznivě ovlivnilo suché počasí v poslední fázi vegetace. Úroda brambor bude ve srovnání s loňským rokem asi o pětinu nižší a méně se sklidí také kukuřice, sóji, máku, slunečnice nebo pícnin, uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Očekávaná úroda okopanin bude meziročně nižší. Brambor se sklidí 533 tis. tun (18,6 %) a řepy cukrové 3 763 tis. tun (7,2 %).

„Negativní dopad sucha a vysokých teplot na úrodu cukrovky částečně eliminovaly srpnové deště, slunné a teplé září mělo pozitivní vliv na cukernatost. Hektarové výnosy cukrovky budou v průběhu sklizně zemědělci dále upřesňovat,“ doplnila Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Letos se díky nárůstu osevní plochy sklidilo 1 293 tis. tun řepky (+10,9 %). Naopak produkce ostatních olejnin bude nižší, sóji se podle odhadu sklidí 61 tis. tun (6,3 %), slunečnice 51 tis. tun, (15,2 %) a máku 18 tis. tun (18,8 %).

Očekávaná sklizeň pícnin je nižší než ta loňská, kukuřice na zeleno se sklidí 6 527 tis. tun (14,3 %), vojtěšky 407 tis. tun (22,3 %) a jetele 303 tis. tun (21,8 %).

Detailnější informace o odhadech sklizní zemědělských plodin naleznete v doplňující informaci k RI Odhady sklizně - září.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhad sklizně zemědělských plodin - září (Zem V9) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Termín ukončení sběru dat: 2. 10. 2023
Termín ukončení zpracování: 25. 10. 2023
Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva k 30. 9. 2023
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-30-9-2023
Soupis ploch osevů k 31. 5. 2023
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2023
Postup zpřesnění: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2023 zveřejní Český statistický úřad 23. 2. 2024

 

 • cskl102623.docx
 • Příloha:
 • Doplňující informace k RI Odhady sklizní
 • Tab. 1 Odhady hektarových výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Odhady sklizní vybraných zemědělských plodin, porovnání s pětiletým a desetiletým průměrem
 • Vyjádření Dagmar Lhotské z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 26.10.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz