Odhady sklizní - červen 2022

Očekává se průměrná úroda obilovin

04.07.2022
Kód: 270150-22
 

Na základě prvních letošních odhadů sklizní k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 7 161 tis. tun a řepky 1 065 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 64 tis. tun nižší (0,9 %), naopak řepky se sklidí o 40 tis. tun více (+3,9 %).

„Podle prvních odhadů je úroda základních obilovin zatím příznivá a převyšuje 7 miliónů tun. Díky rozšíření osevní plochy je očekávaná sklizeň téměř srovnatelná s loňskou skutečností a je o tři procenta vyšší než pětiletý průměr. Hektarový výnos je ale meziročně slabší. Konečná výše sklizně bude nakonec záviset na dalším průběhu počasí,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 7 161 tis. tun je ve srovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 64 tis. tun nižší (0,9 %). Osevní plochy se rozšířily o 64 tis. ha na 1 299 tis. ha (+5,1 %). Odhadovaný hektarový výnos 5,51 t/ha je meziročně o 5,7 % nižší.

„Ve srovnání s loňským rokem se výrazněji rozšířily osevní plochy pšenice ozimé a ječmene ozimého. I při slabších hektarových výnosech je tak odhad jejich sklizně meziročně vyšší. Naopak plochy jarních druhů obilovin jsou v meziročním srovnání menší a tomu odpovídá také meziročně nižší sklizeň,“ uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Odhadovaná úroda pšenice ozimé 4 709 tis. tun je meziročně o 119 tis. tun vyšší (+2,6 %). Více se sklidí také ječmene ozimého 675 tis. tun (+3,6 %) a tritikale 201 tis. tun (+3,9 %). Naopak meziročně nižší sklizeň se očekává u ječmene jarního 1 049 tis. tun (4,5 %), pšenice jarní 250 tis. tun (32,7 %), ovsa 159 tis. tun (18,5 %) nebo žita 120 tis. tun (5,3 %).

Řepka se letos pěstuje na 344 tis. ha, tedy na téměř stejné osevní ploše jako v loňském roce (+0,5 %). Díky vyššímu očekávanému hektarovému výnosu 3,10 t/ha (+3,4 %) se sklidí 1 065 tis. tun řepky, meziročně o 40 tis. tun více (+3,9 %).

 

Detailnější informace o odhadech sklizní a osevních plochách zemědělských plodin naleznete v doplňující informaci k RI Odhady sklizně - červen.

______________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník:   Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V6) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 13. 6. 2022
Termín ukončení zpracování: 1. 7. 2022
Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva k 10. 6. 2022

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-202
2
Soupis ploch osevů k 31. 5. 2022

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-202
2
Postup zpřesnění: Odhady sklizní - červenec 2022, termín zveřejnění 11. 8. 2022

  • cskl070422.docx
  • Příloha:
  • Doplňující informace k RI Odhady sklizní
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
  • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Dagmar Lhotské, z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz