Odhady sklizní - září 2014

Mimořádně úrodný rok pro obiloviny, řepku i brambory

14.10.2014
Kód: 270150-14
 
Odhad sklizně k 15. září potvrzuje meziroční nárůst produkce obilovin včetně kukuřice na zrno na 8 733 tis. tun (+16,4 %) a řepky na 1 532 tis. tun (+6,2 %). Očekávaná sklizeň brambor 668 tis. tun je v porovnání s loňským rokem o čtvrtinu vyšší (+24,6 %), cukrovky se sklidí 3 844 tis. tun (+2,7 %).

Odhadovaná úroda obilovin včetně kukuřice na zrno 8 733 tis. tun je meziročně o 1 233 tis. tun vyšší (+16,4 %) a bude zřejmě třetí nejvyšší sklizní v historii – letošní odhad je o 1,6 % nižší než nejúspěšnější sklizeň v roce 1990 a o 0,4 % nižší než v roce 2004. Rekordní hektarový výnos na úrovni 6,23 tun je o 16,7 % vyšší než loňská skutečnost a převyšuje téměř o čtvrtinu desetiletý průměr (+24,6 %). Výměra osetá obilovinami 1 403 tis. ha zůstala na úrovni loňského roku.
První letošní odhad sklizně kukuřice na zrno 778 tis. tun je v porovnání s loňským rokem o 15,2 % vyšší, a to díky zvýšení hektarového výnosu na 7,74 tun (+11,0 %) a osevní plochy na 100 tis. ha (+3,7 %).

Předpokládaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 9 018 tis. tun je v meziročním srovnání o 18,1 % vyšší. Osevní plocha vzrostla o 0,7 % na 236 tis. ha a očekávaný hektarový výnos o 17,2 % na 38,29 tun.

Odhadovaná sklizeň brambor 668 tis. tun je téměř o čtvrtinu vyšší než loni (+24,6 %), ale ve srovnání s průměrem posledních deseti let je úroda o 11,8 % nižší. Z hektaru se sklízí 27,86 tun (+20,5 %). Plocha osázená bramborami zaznamenala poprvé po sedmi letech meziroční nárůst na 24 tis. ha (+3,4 %), je však o třetinu nižší ve srovnání s výměrou v roce 2004 (−33,3 %).

Odhadovaná sklizeň technické cukrovky 3 844 tis. tun je v porovnání s loňskou úrodou o 100 tis. tun vyšší (+2,7 %). Hektarový výnos se zvýšil o 1,8 % na 61,05 tun a mírně se rozšířila také plocha osázená cukrovkou na 63 tis. ha (+0,9 %).

V letošním roce se sklidilo rekordních 1 532 tis. tun řepky, o 6,2 % více než loni a o 46,9 % více ve srovnání s desetiletým průměrem. Odhadovaný hektarový výnos 3,94 tun (+14,2 % meziročně) je nejvyšší v historii, zatímco výměra poklesla na 389 tis. ha (−7,0 %).

Očekávaná produkce máku meziročně vzrostla na 23 tis. tun (+67,0 %) díky třetinovému nárůstu osevní plochy na 27 tis. ha (+33,4 %) a výraznému navýšení odhadovaného výnosu na 0,86 t/ha (+24,6 %).

Odhad sklizně slunečnice na semeno 44 tis. tun je o 6,8 % nižší než úroda v roce 2013. Pokles produkce jde zcela na vrub snížení výměry o 12,5 % na 19 tis. ha při výnosu 2,34 t/ha (+6,4 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva k 15. 9. 2014.


Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě
Termín ukončení sběru dat: 16. 9. 2014
Termín ukončení zpracování: 10. 10. 2014
Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva k 15. 9. 2014
/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-1592014-jlyoga5g8z
Postup zpřesnění: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2014 zveřejní Český statistický úřad 13. 2. 2015  • cskl101414.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz