Odhady sklizní - červenec 2013

Odhad dobré úrody základních obilovin i řepky se potvrzuje

13.08.2013
Kód: r-2102-13
 
Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá úroda základních obilovin ve výši 6 501 tis. tun a řepky 1 313 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní se produkce základních obilovin zvýší o 857 tis. tun (+15,2 %) a řepky o 204 tis. tun (+18,4 %).

Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 501 tis. tun je o 857 tis. tun vyšší než v loňském roce (+15,2 %). Osevní plochy základních obilovin se proti roku 2012 mírně snížily na 1 306 tis. ha (−1,3 %). Předpokládaný průměrný hektarový výnos základních obilovin 4,98 t je meziročně o 16,6 % vyšší.

Meziroční nárůst sklizně téměř o jednu třetinu se očekává u naší nejrozšířenější obiloviny, pšenice ozimé. Odhadovaná sklizeň 4 251 tis. tun je o 1 016 tis. tun vyšší (+31,4 %). Na tomto nárůstu se podílí především o čtvrtinu vyšší očekávaný hektarový výnos 5,39 t (+24,2 %) a také rozšíření osevní plochy o 5,7 % na 788 tis. ha.

Také očekávaná úroda dalších ozimých obilovin je ve srovnání s loňským rokem vyšší, ječmene ozimého se sklidí 493 tis. tun (+26,3 %), tritikale 208 tis. tun (+9,4 %) a žita 169 tis. tun (+14,7 %). Osevní plochy všech ozimých obilovin meziročně vzrostly a zvýšily se také hektarové výnosy ječmene ozimého na 4,64 t (+16,6 %) a tritikale na 4,45 t (+3,2 %), zatímco odhadovaný výnos žita 4,50 t/ha je o 6,4 % nižší.

Odhad sklizně jarních druhů obilovin je meziročně nižší i přes zvýšení odhadovaných hektarových výnosů v důsledku poklesu osevních ploch. Sklizeň ječmene jarního se očekává na úrovni 1 059 tis. tun (−13,6 %) při hektarovém výnosu 4,36 t (+1,2 %), pšenice jarní 172 tis. tun (−39,6 %) při výnosu 4,19 t/ha (+2,4 %) a ovsa 149 tis. tun (−13,3 %) při výnosu 3,42 t/ha (+0,9 %).

Úroda řepky se odhaduje na 1 313 tis. tun a je v meziročním srovnání o 204 tis. tun vyšší (+18,4 %). Zvýšení produkce je dáno nárůstem předpokládaného hektarového výnosu na 3,14 t (+13,8 %) a také rozšířením osevní plochy na rekordních 419 tis. ha (+4,4 %).

Očekávaná produkce máku meziročně vzroste o 9,2 % na 14 tis. tun. Plochy oseté mákem se rozšířily v porovnání s rokem 2012 o 10,3 % na 20 tis. ha a odhadovaný výnos 0,69 t/ha je meziročně o 1,4 % nižší.

Plodinou, jejíž úrodu negativně ovlivňují letošní klimatické podmínky, jsou rané brambory. Průměrný hektarový výnos brambor raných je odhadován pouze na 15,71 t, tj. meziročně o 1,80 t (-10,3 %) méně, v porovnání s desetiletým průměrem jde o pokles o 2,14 t (-12,0 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva k 15. 7. 2013.


Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě
Termín ukončení sběru dat: 15. 7. 2013
Termín ukončení zpracování: 12. 8. 2013
Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva za červenec (obsahuje podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce, zeleniny a raných brambor - též na http://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-1572013-db32ojylad )
Postup zpřesnění: Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 8. 2013 zveřejní Český statistický úřad 9. 9. 2013.  • cskl081313.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz