Odhady sklizní - červen 2023

Očekává se meziročně slabší úroda základních obilovin

04.07.2023
Kód: 270150-23
 

Na základě prvních odhadů sklizní k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 955 tis. tun a řepky 1 223 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 615 tis. tun nižší (−8,1 %), naopak řepky se sklidí o 57 tis. tun více (+4,9 %).

„Podle prvních odhadů zemědělci očekávají meziročně nižší úrodu základních obilovin. Nicméně letošní žně ještě nezačaly a odhady se v průběhu sklizně budou dále upřesňovat. Finální výsledky budou nakonec, jako každý rok, do značné míry záviset také na dalším vývoji počasí,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 955 tis. tun je ve srovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 615 tis. tun nižší (−8,1 %). Osevní plocha poklesla o 50 tis. ha na 1 249 tis. ha (−3,9 %) a nižší je také odhadovaný hektarový výnos 5,57 t/ha (−4,4 %).

Odhad úrody všech druhů základních obilovin je meziročně nižší, především kvůli poklesu hektarového výnosu. Pšenice seté ozimé se sklidí 4 639 tis. tun, o 300 tis. tun méně (−6,1 %), ječmene jarního 957 tis. tun (−15,0 %), ječmene ozimého 718 tis. tun (−4,4 %), tritikale 203 tis. tun (−2,5 %), pšenice seté jarní 154 tis. tun (−38,3 %), ovsa 147 tis. tun (−12,5 %) a žita 119 tis. tun (−7,5 %).

Ve srovnání s loňským rokem se významně rozšířila osevní plocha řepky. I při meziročně slabším hektarovém výnosu je tak odhad sklizně řepky zatím o 5 % vyšší,“ uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Osevní plochy řepky se letos rozšířily o 10,5 % na 380 tis. ha. I při nižším hektarovém výnosu 3,22 t/ha (−5,1 %) se sklidí 1 223 tis. tun řepky, meziročně o 57 tis. tun více (+4,9 %).

Detailnější informace o odhadech sklizní a osevních plochách zemědělských plodin naleznete v doplňující informaci k RI Odhady sklizně - červen.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník:   Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz
Zdroj dat: Statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V6) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Administrativní zdroj dat: Integrovaný administrativní a kontrolní systém - Jednotná žádost (Deklarace plodin, Deklarace veškeré zemědělské půdy)
Termín ukončení sběru dat: 12. 6. 2023
Termín ukončení zpracování: 3. 7. 2023
Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva k 10. 6. 2023
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2023
Soupis ploch osevů k 31. 5. 2023
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2023
Postup zpřesnění: Odhady sklizní - červenec 2023, termín zveřejnění 11. 8. 2023

 

 • cskl070423.docx
 • Příloha:
 • Doplňující informace k RI Odhady sklizní
 • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Odhady sklizní vybraných zemědělských plodin, porovnání s pětiletým a desetiletým průměrem
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Dagmar Lhotské, z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz