Odhady sklizní - červenec 2012

Odhad podprůměrné sklizně základních obilovin se potvrzuje

13.08.2012
Kód: r-2102-12
 
Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá produkce základních obilovin ve výši 5 716 tis. tun a řepky 1 073 tis. tun. V porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní to znamená u základních obilovin propad o 1 490 tis. tun (−20,7 %) a u řepky nárůst o 27 tis. tun (+2,5 %). Odhadovaná úroda máku 14 tis. tun je v meziročním srovnání o polovinu nižší zejména v důsledku výrazného snížení osevní plochy na 18 tis. ha (−41,7 %).

Očekávaná produkce základních obilovin (bez kukuřice na zrno) se vlivem nepříznivého vývoje počasí během vegetace v meziročním srovnání propadne o 1 490 tis. tun na 5 716 tis. tun (−20,7 %) a bude i pod úrovní pětiletého průměru (−5,7 %). Půjde zřejmě o nejnižší sklizeň od roku 2007. Osevní plochy základních obilovin se proti roku 2011 snížily o 2,0 %, klesly plochy ozimů, které byly částečně nahrazeny jarními obilovinami. Předpokládaný průměrný hektarový výnos základních obilovin 4,32 t je výrazně nižší než v předcházejícím roce (−19,1 %).

Nejvýznamnější pokles produkce ve srovnání s rokem 2011 se očekává u nejrozšířenější obiloviny, pšenice ozimé. Odhadovaná sklizeň 3 322 tis. tun je o 1 338 tis. tun nižší (−28,7 %). Toto snížení je ovlivněno vedle menší osevní plochy (−7,4 %) především výrazným poklesem výnosu na 4,45 t/ha (−23,0 %). Také u ječmene jarního se očekává nižší produkce 1 227 tis. tun (−8,9 %) při hektarovém výnosu 4,31 t (−12,9 %) a současném rozšíření osevní plochy o 4,5 %.

I u ostatních druhů obilovin se předpokládají nižší hektarové výnosy v porovnání s loňským rokem, u ječmene ozimého 4,02 t (−13,4 %), ovsa 3,32 t (−8,5 %), žita 4,36 t (−8,0 %), tritikale 4,19 t (−7,3 %) a pšenice jarní 4,13 t (−6,3 %). Pokles produkce se očekává u ječmene ozimého (−15,7 %) a tritikale (−5,9 %). Naopak v důsledku rozšíření osevní plochy bude meziročně vyšší úroda pšenice jarní (+13,3 %), žita (+12,4 %) a ovsa (+2,6 %). Celkový nárůst produkce těchto tří druhů obilovin ve výši 53 tis. tun je však nevýznamný ve srovnání s meziročním propadem produkce ostatních druhů obilovin o 1 543 tis. tun.

Úroda řepky se odhaduje na 1 073 tis. tun, to znamená meziroční nárůst o 27 tis. tun (+2,5 %). Zvýšení produkce ovlivňuje rozšíření osevní plochy na rekordních 401 tis. ha (+7,5 %) i přes meziroční pokles odhadovaného hektarového výnosu na 2,67 t (−4,6 %).

Očekávaná produkce máku meziročně klesne téměř o polovinu na 14 tis. tun. v důsledku výrazného snížení osevní plochy na 18 tis. ha (−41,7 %) a nižšího odhadovaného výnosu 0,75 t/ha (−11,8 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní raných brambor, hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva k 15. 7. 2012.


Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e -mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě
Termín ukončení sběru dat: 16. 7. 2012
Termín ukončení zpracování: 10. 8. 2012
Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva za červenec (obsahuje podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce, zeleniny a raných brambor - též na http://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-1572012-3p9sm92om9 )
Postup zpřesnění: Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 8. 2012 zveřejní Český statistický úřad 7. 9. 2012.  • cskl081312.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz