Odhady sklizní - září 2019

Sklizeň obilovin odpovídá desetiletému průměru, pokles zaznamenala cukrovka

15.10.2019
Kód: 270150-19
 

Podle posledního odhadu sklizně k 15. září se ve srovnání s loňským rokem sklidí více obilovin (+9,8 %), kukuřice na zeleno a siláž (+19,6 %), máku (+77,0 %) i brambor (+3,5 %). Naopak nižší sklizeň se očekává u řepky (17,4 %), slunečnice (38,1 %), cukrovky (6,0 %) nebo hrachu (4,6 %).

Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září se očekává úroda obilovin včetně kukuřice na zrno na úrovni 7 638 tis. tun. Na meziročním nárůstu sklizně o 680 tis. tun (+9,8 %) se podílí především vyšší hektarový výnos 5,66 t/ha (+8,4 %). Letošní odhadovaná sklizeň obilovin včetně kukuřice na zrno je o 4,3 % nižší než průměr za posledních pět let a je srovnatelná s desetiletým průměrem (0,7 %).

Odhad sklizně kukuřice na zrno 544 tis. tun je meziročně o 11,3 % vyšší, a to především kvůli významnému nárůstu hektarového výnosu na 7,17 t/ha (+19,9 %). Osevní plocha 76 tis. ha ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou poklesla o 7,3 %. I přes meziroční nárůst je letošní předpokládaná sklizeň kukuřice na zrno výrazně nižší než průměr sklizní za posledních pět i deset let (−14,9 % a −26,9 %).

Očekávaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 7 997 tis. tun je v meziročním srovnání o pětinu vyšší (+19,6 %) díky navýšení hektarového výnosu na 34,57 t/ha (+15,9 %) a také plochy na 231 tis. ha (+3,2 % ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou). Odhadovaná sklizeň se blíží pětiletému průměru (1,8 %) a převyšuje průměr sklizní za posledních deset let (+4,3 %). Mírný meziroční nárůst sklizně se očekává také u dalších pícnin. Jetele lučního se sklidí 351 tis. tun (+1,5 %) a vojtěšky 429 tis. tun (+2,5 %).

Stejně jako v loňském roce zemědělci letos osázeli bramborami 23 tis. hektarů. Odhadovaná sklizeň brambor 604 tis. tun je ve srovnání s loňskou úrodou o 3,5 % vyšší. Z hektaru se sklízí průměrně 26,39 tun brambor, o 0,89 tun více než vloni (+3,5 %). Letošní odhadovaná úroda brambor je ale nižší než průměr sklizní za posledních pět i deset let (4,9 % a 8,4 %).

Odhadovaná sklizeň cukrovky 3 499 tis. tun je meziročně o 6,0 % nižší kvůli poklesu osevní plochy na 59 tis. ha (8,6 %) při hektarovém výnosu 59,1 t/ha (+2,8 %). Osevní plocha cukrovky se ve srovnání s rokem 2017, kdy byl po čtyřiceti devíti letech ukončen systém produkčních kvót na cukr, zmenšila o 7 tisíc hektarů (10,4 %). Letošní předpokládaná sklizeň cukrovky je nižší také při porovnání s dlouhodobými výsledky, a to o 12,9 % ve srovnání s pětiletým průměrem (výměra 5,2 %, hektarový výnos 8,2%) a o 7,2 % ve srovnání s průměrem za posledních deset let (výměra 1,8 %, hektarový výnos 5,5 %).

Podle odhadu se v letošním roce sklidilo 1 165 tis. tun řepky, o 246 tis. tun méně než vloni (17,4 %). Na tomto poklesu se podílí nižší hektarový výnos 3,07 t/ha (10,5 %) i osevní plocha 380 tis. ha (7,8 %). Odhad sklizně je především kvůli slabšímu výnosu nižší než pětiletý i desetiletý průměr (13,2 % a 6,6 %).

Očekávaná produkce máku se ve srovnání s loňskou velmi slabou úrodou výrazně zvýšila na 24 tis. tun (+77,0 %). Na nárůstu produkce se podílí jak vyšší odhadovaný hektarový výnos 0,68 t/ha (+33,3 %), tak rozšíření osevní plochy na  36 tis. ha (+34,5 %). Sklizeň máku je vyšší, i když ne tak významně, také ve srovnání s průměrem sklizní za posledních pět i deset let (+6,4 % a +8,1 %).

Odhad sklizně slunečnice 29 tis. tun je meziročně o více než třetinu nižší (38,1 %) v důsledku významného poklesu osevní plochy na 12 tis. ha (41,5 %) i přes nárůst hektarového výnosu na 2,49 tun (+5,5 %). Kvůli propadu osevní plochy je odhadovaná sklizeň slunečnice výrazně nižší i ve srovnání s průměrem sklizní za pět i deset let (32,8 % a 42,5 %).

Produkce hrachu na zrno 67 tis. tun je meziročně o 4,6 % nižší kvůli nižšímu odhadovanému hektarovému výnosu 2,34 t/ha (3,7 %) i mírnému poklesu osevní plochy na 29 tis. ha (1,1 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2019.

_____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel: 274 054 292, e-mail: renata.vodickova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Renata Vodičková, tel: 274 054 292, e-mail:
renata.vodickova@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V9) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Termín ukončení sběru dat: 16. 9. 2019
Termín ukončení zpracování: 11. 10. 2019
Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2019
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-9-2019
Soupis ploch osevů - 2019

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2019
Postup zpřesnění: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2019 zveřejní Český statistický úřad
18. 2. 2020

 

  • cskl101519.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
  • Tiskové sdělení: Sklizeň obilovin odpovídá desetiletému průměru, pokles zaznamenala cukrovka
  • Vyjádření Renaty Vodičkové, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz