Odhady sklizní - červen 2016

Očekává se dobrá sklizeň obilovin i řepky

04.07.2016
Kód: 270150-16
 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 6 995 tis. tun a řepky ve výši 1 313 tis. tun. Úroda základních obilovin se sníží v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 736 tis. tun (9,5 %), sklizeň řepky se zvýší o 57 tis. tun (+4,5 %).

Očekávaná sklizeň základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 995 tis. tun je v porovnání s loňskou nadprůměrnou úrodou o 736 tis. tun nižší (9,5 %). Na meziročním poklesu sklizně se podílí snížení očekávaného hektarového výnosu o 6,6 % na 5,54 t a osevní plochy o 3,0 % na 1 264 tis. ha. Významný pokles výměry byl zaznamenaný u pšenice jarní, ječmene jarního a ovsa, hektarový výnos je meziročně nižší u všech druhů obilovin mimo pšenici jarní a tritikale. Odhad letošní sklizně základních obilovin je ve srovnání s pětiletým průměrem o 1,0 % nižší, ale o 2,7 % převyšuje desetiletý průměr.

Nejčastěji pěstovanou plodinou na našich polích je pšenice ozimá, která je osetá na třetině celkové osevní plochy (32,8 %). Odhadovaná sklizeň 4 780 tis. tun je o 275 tis. tun nižší než v roce 2015 (5,4 %). Snížení produkce je dáno poklesem očekávaného výnosu o 9,1 % na 5,91 t/ha. Osevní plocha se meziročně rozšířila o 4,0 % na 809 tis. ha.

Výměra pšenice jarní se ve srovnání s loňským rokem propadla o 40,7 % na 31 tis. ha a přes předpokládaný nárůst hektarového výnosu na 4,44 t (+4,2 %) se odhaduje výrazný meziroční pokles sklizně o 38,2 % na 136 tis. tun.

Odhad úrody jarního ječmene 1 111 tis. tun je o 309 tis. tun nižší než sklizeň v loňském roce (21,8 %). Osevní plocha se meziročně snížila o 15,2 % na 222 tis. ha a také odhadovaný hektarový výnos poklesl o 7,7 % na 5,01 tun.

U ječmene ozimého se letos očekává sklizeň o 4,0 % nižší na úrovni 548 tis. tun. Tento pokles je daný snížením hektarového výnosu o 3,5 % na 5,27 t a mírným poklesem osevní plochy o 0,5 % na 104 tis. ha.

Odhadovaná produkce žita 102 tis. tun je o 5,6 % nižší než loni. Osevní plocha se meziročně snížila o 4,7 % na 21 tis. ha a je nejnižší v historii jejího sledování. Očekávaný hektarový výnos 4,86 t je o 1,0 % nižší než loňská skutečnost.

Předpokládaná úroda ovsa se ve srovnání s rokem 2015 sníží o 15,0 % na 131 tis. tun. Na poklesu produkce se podílí snížení osevní plochy o 11,4 % na 38 tis. ha a odhadovaného výnosu o 4,1 % na 3,50 t/ha.

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 187 tis. tun (7,8 %). Očekávaný průměrný výnos 4,72 t/ha je stejný jako loňská skutečnost a výměra 40 tis. ha je o 7,7 % nižší.

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejpěstovanější plodinou, letos se pěstuje na 16,0 % celkové osevní plochy. Výměra řepky se po dvou letech poklesu meziročně rozšířila o 7,3 % na 393 tis. ha. I přes nižší odhadovaný hektarový výnos 3,34 t (2,6 %) se očekává meziroční navýšení sklizně o 57 tis. tun na 1 313 tis. tun (+4,5 %). Předpokládaná produkce převyšuje pěti i desetiletý průměr (+2,7 %, respektive +13,9 %).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2016. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů - 2016.
 

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Zdroj dat: Odhady sklizně zemědělských plodin, Osevní plochy zemědělských plodin
Termín ukončení sběru dat: 10. 6. 2016
Termín ukončení zpracování: 30. 6. 2016

Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6. 2016
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-10-6-2016
Soupis ploch osevů - 2016

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-kvetnu-2016
Postup zpřesnění: Odhady sklizní - červenec 2016, termín zveřejnění 12. 8. 2016

 

  • cskl070416.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz