Odhady sklizní - červen 2012

Odhad úrody základních obilovin je nižší než loňská rekordní sklizeň

11.07.2012
Kód: r-2102-12
 Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 20. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 5 865 tis. tun a sklizeň řepky ve výši 1 117 tis. tun. Úroda základních obilovin se v porovnání s loňskou mimořádně vysokou sklizní propadne o 1 341 tis. tun (- 18,6 %) a bude i pod úrovní pětiletého průměru (- 5,7 %). Očekává se zvýšení produkce řepky o 70 tis. tun ve srovnání s loňským rokem (+ 6,7 %).

Odhadovaná sklizeň základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 5 865 tis. tun je v porovnání s loňskou mimořádně vysokou sklizní o 18,6 % nižší, což představuje úbytek 1 341 tis. tun. Očekávaná produkce je nižší i v porovnání s pětiletým průměrem (- 5,7 %). Na propadu letošní sklizně se podílejí především nízké předpokládané výnosy všech základních obilovin, které jsou ovlivněny nepříznivým vývojem počasí v průběhu vegetace. Odhadovaný průměrný výnos základních obilovin 4,43 t/ha je v porovnání s rokem 2011 nižší o 17,0 %. Osevní plocha základních obilovin meziročně klesla o 2,0 % na 1 323 tis. hektarů. Snížila se plocha ozimů, které byly částečně nahrazeny po špatném přezimování jarními obilovinami.

V letošním roce se očekává výrazný pokles produkce pšenice ozimé, nejpěstovanější plodiny v ČR s podílem 30,1 % na celkové osevní ploše. Produkce 3 448 tis. tun je o 1 213 tis. tun nižší než v roce 2011 (- 26 %). Osevní plocha se meziročně snížila o 60 tis. ha (- 7,4 %) na 746 tis. ha a odhadovaný průměrný hektarový výnos se snížil o 20,1 % na 4,62 tun.
Osevní plocha pšenice jarní se letos zvýšila na 69 tis. ha (+ 21,0 %) a při předpokládaném výnosu 4,03 t/ha (- 8,6 %) se odhaduje meziroční nárůst sklizně o 10,6 % na 280 tis. tun.

Odhad sklizně jarního ječmene činí 1 246 tis. tun a je o 100 tis. tun nižší než úroda v loňském roce (- 7,4 %). Osevní plocha se zvýšila o 4,5 % na 284 tis. ha a odhadovaný hektarový výnos se snížil na 4,38 t (- 11,5 %). U ječmene ozimého došlo meziročně ke snížení osevní plochy o 2,8 % na 98 tis. ha. Při odhadovaném výnosu 4,11 t/ha (- 11,4 %) se letos očekává sklizeň meziročně o 13,9 % nižší na úrovni 403 tis. tun.

Žito se v letošním roce pěstuje na 31 tis. ha, to představuje meziroční zvýšení osevní plochy této plodiny o 22,3 %. I přes nižší předpokládaný hektarový výnos 4,44 t (- 6,3 %) se odhadovaná produkce zvýší na 136 tis. tun (+ 14,4 %).

Předpokládaná úroda ovsa se ve srovnání s rokem 2011 zvýší o 4,2 % na 171 tis. tun. Toto zvýšení je dáno nárůstem osevní plochy na 51 tis. ha (+ 12,2 %) a očekávaným průměrným výnosem 3,37 t/ha (- 7,2 %).

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 183 tis. tun, meziročně bude o 7,1 % nižší. Mírně se zvýšila osevní plocha (+ 1,5 %) a odhadovaný průměrný výnos poklesl ve srovnání s minulým rokem o 8,4 % na 4,14 t/ha.

Řepka je v ČR druhou nejrozšířenější plodinou s podílem 16,2 % na celkové osevní ploše. Očekává se úroda ve výši 1 117 tis. tun s meziročním nárůstem o 70 tis. tun (+ 6,7 %). V letošním roce se pěstuje řepka na rekordní ploše 401 tis. ha (+ 7,5 %) a předpokládaný výnos 2,78 t/ha je na přibližně stejné úrovni jako v roce 2011 (- 0,7 %).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní - operativní zpráva k 20. 6. 2012.
Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů v České republice k 31. květnu 2012.


Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě
Termín ukončení sběru dat: 20. 6. 2012
Termín ukončení zpracování: 10. 7 .2012
Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva za červen (obsahuje podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a raných brambor - též na /csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-2062012-6dlnkqiwzh )
Postup zpřesnění: Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 7. 2012 zveřejní Český statistický úřad 13. 8. 2012.  • cskl071112.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz