Soupis ploch osevů - k 31. květnu 2016

 
Kód: 270143-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Všechna data publikace (1,88MB) ZIP
Metodika Word PDF
Komentář Word PDF

Vývoj ploch osevů vybraných zemědělských plodin v letech 1980 až 2016
1. část Excel PDF
2. část Excel PDF

Struktura ploch osevů zemědělských plodin
zrniny, okopaniny, technické plodiny Excel PDF
plodiny sklízené na zeleno, ostatní plodiny Excel PDF

Plochy osevů k 31. 5. 2016 podle krajů
zrniny, okopaniny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
technické plodiny, plodiny sklízené na zeleno
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
zelenina, ostatní plodiny
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF
zemědělská půda
1. část (Praha – Liberecký kraj) Excel PDF
2. část (Královéhradecký – Moravskoslezský kraj) Excel PDF

Grafy – vývoj ploch osevů v letech 1960 – 2016
zrniny celkem, obiloviny celkem Excel PDF
pšenice, žito, ječmen Excel PDF
brambory celkem, cukrovka technická, řepka Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.07.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.