Odhady sklizní - červenec 2014

Dobrá úroda obilovin, rekordní výnos řepky a pěstování máku na vzestupu

13.08.2014
Kód: 270150-14
 
Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá úroda základních obilovin ve výši 7 056 tis. tun a řepky 1 452 tis. tun. V porovnání s loňskou skutečností se úroda základních obilovin zvýší o 232 tis. tun (+3,4 %) a řepky o 9 tis. tun (+0,6 %). Očekává se významný meziroční nárůst sklizně máku na 20 tis. tun (+44,8 %).

Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 7 056 tis. tun je o 232 tis. tun vyšší než v loňském roce (+3,4 %). Tento nárůst je dán zvýšením předpokládaného hektarového výnosu o 3,8 % na 5,42 tun, zatímco osevní plochy 1 302 tis. ha zůstaly téměř na stejné úrovni jako loni (−0,3 %). Očekávaná úroda základních obilovin je ve srovnání s průměrem za posledních deset let o 4,4 % vyšší.

Odhadovaná sklizeň naší nejrozšířenější plodiny, pšenice ozimé, 4 528 tis. tun je o málo nižší ve srovnání s loňským rokem (−0,1 %). Očekávaný hektarový výnos 5,73 tun (−0,3 %) i osevní plocha 791 tis. ha (+0,3 %) se meziročně změnily jen nepatrně. Odhadovaná úroda žita 127 tis. tun je meziročně o 49 tis. tun nižší (−27,8 %). Pokles produkce jde zcela na vrub třetinovému propadu osevní plochy na 25 tis. ha (−33,0 %), zatímco hektarový výnos 5,06 tun je o 7,7 % vyšší.

U ostatních druhů základních obilovin se očekává meziroční nárůst produkce, celkově o 284 tis. tun a to zejména díky navýšení hektarových výnosů. Ječmene jarního se podle odhadu sklidí 1 226 tis. tun (+9,5 %) s výnosem 4,95 t/ha (+7,4 %), ječmene ozimého 565 tis. tun (+18,9 %) s výnosem 5,49 t/ha (+22,8 %), tritikale 239 tis. tun (+11,5 %) s výnosem 4,93 t/ha (+7,6 %), pšenice jarní 213 tis. tun (+25,5 %) s výnosem 4,71 t/ha (+13,5 %) a ovsa 158 tis. tun (+13,8 %) s výnosem 3,74 t/ha (+17,2 %),

Úroda řepky se odhaduje na 1 452 tis. tun a je o 9 tis. tun vyšší než loni (+0,6 %). Předpokládaný hektarový výnos 3,73 tun (+8,1 % meziročně) je nejvyšší v historii a zcela kompenzuje pokles výměry osevní plochy, která se proti loňskému roku snížila o 7,0 % na 389 tis. ha. Ve srovnání s desetiletým průměrem je letošní odhad produkce řepky vyšší o 39,2 %, a to v důsledku navýšení výnosu i výměry (+22,6 %, respektive +13,5 %).

Očekává se významný meziroční nárůst sklizně máku na 20 tis. tun (+44,8 %). Plochy oseté touto tradiční plodinou se druhým rokem rozšiřují, v porovnání s rokem 2013 se zvětšily o třetinu na 27 tis. ha (+33,4 %) a přiblížily se tak úrovni roku 2011. Odhadovaný výnos 0,75 t/ha je meziročně o 8,7 % vyšší a přesahuje také desetiletý průměr (+13,4 %).

V důsledku příznivého průběhu počasí během vegetace je odhadovaná sklizeň raných brambor 32 tis. tun o 167,4 % vyšší než v loňském roce. Výměra brambor sklizených do 30. června na úrovni necelých 2 tis. ha je ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou výrazně vyšší (+85,2 %). Hektarový výnos raných brambor je odhadován na 19,98 tun (+44,3 %).

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva k 15. 7. 2014.


Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e -mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě
Termín ukončení sběru dat: 15. 7. 2014
Termín ukončení zpracování: 12. 8. 2014
Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva za červenec (obsahuje podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce, zeleniny a raných brambor - též na http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/270128- 14)
Postup zpřesnění: Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 8. 2014 zveřejní Český statistický úřad 9. 9. 2014.  • cskl081314.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz