Odhady sklizní - září 2022

Brambor se letos sklidí méně než v loňském roce

14.10.2022
Kód: 270150-22
 

Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září je úroda obilovin po započítání kukuřice téměř na stejné úrovni jako v loňském roce (0,6 %). Meziročně více se sklidilo řepky (+12,7 %), sóji (+27,9 %) a slunečnice (+8,9 %), naproti tomu je odhad sklizně máku téměř o třetinu nižší (30,8 %). Také očekávaná úroda brambor a cukrovky je nižší (8,6 %, resp. 11,2 %) a méně se sklidí i kukuřice na zeleno a siláž (9,3 %).

„Celková letošní sklizeň obilovin včetně kukuřice na zrno převyšuje pětiletý průměr o šest procent. Přesahuje 8 milionů tun a je podobná jako v loňském roce. Díky rozšíření osevních ploch se sklidilo více základních obilovin, naopak kukuřice bude méně. Podobně jako v předchozích letech je produkce obilí řádově o třetinu vyšší než jeho dlouhodobá domácí spotřeba,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Podle posledního letošního odhadu sklizně k 15. září se sklidilo 8 167 tis. tun obilovin včetně kukuřice, téměř stejně jako v loňském roce (0,6 %). Zatímco odhad potvrzuje meziročně vyšší úrodu základních obilovin 7 563 tis. tun (+4,7 %), sklizeň kukuřice na zrno 604 tis. tun je výrazně nižší (38,9 %).

„Letošní sklizeň brambor komplikuje deštivé počasí. Úroda bude ve srovnání s loňským rokem asi o devět procent nižší. Důvodem je úbytek ploch i nižší hektarový výnos způsobený suchým počasím v průběhu vegetace,uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Očekávaná úroda okopanin bude meziročně nižší. Brambor se sklidí 614 tis. tun (8,6 %) a cukrovky 3 682 tis. tun (11,2 %).

Letos se dařilo řepce, díky meziročně vyšším výnosům se sklidilo 1 156 tis. tun (+12,7 %). V důsledku výrazného rozšíření osevních ploch vzroste produkce sóji (66 tis. tun, +27,9 %) a slunečnice (57 tis. tun, +8,9 %). Naproti tomu sklizeň máku 21 tis. tun je kvůli propadu osevních ploch o třetinu nižší (30,8 %).

Očekávaná sklizeň pícnin je nižší než ta loňská, kukuřice na zeleno a siláž se sklidí 7 646 tis. tun (9,3 %), vojtěšky 479 tis. tun (17,9 %) a jetele lučního 345 tis. tun (15,3 %).

Detailnější informace o odhadech sklizní zemědělských plodin naleznete v doplňující informaci k RI Odhady sklizně - září.

 

______________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel. 736 168 543, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví, tel. 703 824 173, e-mail: renata.vodickova@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování
Odhad sklizně zemědělských plodin - září (Zem V9) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Termín ukončení sběru dat: 16. 9. 2022

Termín ukončení zpracování: 13. 10. 2022

Navazující publikace:
Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2022

https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-9-2022

Soupis ploch osevů k 31. 5. 2022

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2022

Postup zpřesnění: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2022 zveřejní Český statistický úřad 23
. 2. 2023

 

 • cskl101422.docx
 • Příloha:
 • Doplňující informace k RI Odhady sklizní
 • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Odhady sklizní vybraných zemědělských plodin, porovnání s pětiletým a desetiletým průměrem
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Dagmar Lhotské, z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz