Odhady sklizní - červenec 2015

Dobrá sklizeň obilovin se potvrzuje, máku se sklidí více než loni

13.08.2015
Kód: 270150-15
 

Na základě druhého letošního odhadu sklizně k 15. červenci se předpokládá úroda základních obilovin ve výši 7 592 tis. tun a řepky 1 208 tis. tun. V porovnání s loňskou nadprůměrnou skutečností se úroda základních obilovin sníží o 343 tis. tun (−4,3 %) a řepky o 329 tis. tun (−21,4 %). Máku se sklidí 25 tis. tun, to je o 2,3 % více než loni.


Odhadovaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 7 592 tis. tun  je pouze o 4,3 % nižší než loňská nadprůměrná sklizeň. Meziroční pokles produkce o 343 tis. tun jde zcela na vrub snížení hektarového výnosu na 5,83 t (4,3 %), zatímco osevní plochy 1 303 tis. ha zůstaly na stejné úrovni jako v loňském roce. Očekávaná úroda základních obilovin převyšuje průměr za posledních pět i deset let (+12,4 %, respektive +12,8 %).

 U všech druhů základních obilovin se očekává pokles hektarových výnosů v porovnání s výnosy dosaženými v loňském rekordním roce. Sklizeň pšenice jarní a ječmene jarního díky rozšíření osevních ploch překročí loňskou skutečnost, celkem o 66 tis. tun. Sklizeň ostatních obilovin je proti loňskému roku nižší, celkově o 409 tis. tun.

Pšenice ozimé se podle červencového odhadu sklidí 4 920 tis. tun (5,8 %) s výnosem 6,32 t/ha (4,4 %), ječmene jarního 1 434 tis. tun (+4,2 %) s výnosem 5,49 t/ha (1,3 %), ječmene ozimého 560 tis. tun (5,2 %) s výnosem 5,36 t/ha (6,6 %), pšenice jarní 228 tis. tun (+3,8 %) s výnosem 4,42 t/ha (8,9 %), triticale 197 tis. tun (19,2 %) s výnosem 4,59 t/ha (8,7 %), ovsa 149 tis. tun (2,3 %) s výnosem 3,51 t/ha (2,5 %) a žita 104 tis. tun (19,6 %) s výnosem 4,72 t/ha (8,0 %).

Úroda řepky se odhaduje na 1 208 tis. tun a je o více než pětinu nižší než loňská rekordní sklizeň (329 tis. tun, 21,4 %). Na poklesu produkce řepky se podílí jak nižší předpokládaný hektarový výnos 3,30 tun (16,5 %), tak pokles osevní plochy na 366  tis. ha (5,9 %). Odhad sklizně řepky převyšuje o 9,5 % desetiletý průměr (výnos +6,5 %, výměra +2,8 %). Při srovnání s pětiletým průměrem je však odhadovaná úroda kvůli poklesu výměry osevních ploch o 2,2 % nižší (výnos +4,2 %, výměra 6,2 %).

Letošní sklizeň máku se odhaduje na 25 tis. tun a je o 2,3 % vyšší než loni. Plochy oseté touto tradiční plodinou se již třetím rokem rozšiřují, letošní výměra 33 tis. ha je meziročně o pětinu vyšší (+20,8 %). Odhadovaný výnos 0,77 t/ha je proti loňské skutečnosti o 15,4 % nižší, ale převyšuje o 11,9 % průměr za posledních pět let.

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní hrachu setého, vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 7. 2015.

 

Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Zdroj dat: Odhady sklizně zemědělských plodin
Osevní plochy zemědělských plodin
Termín ukončení sběru dat: 15. 7. 2015
Termín ukončení zpracování: 12. 8. 2015

Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7. 2015
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-1572015
Soupis ploch osevů - 2015

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-2015
Postup zpřesnění: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15.  8. 2015
termín zveřejnění: 9. 9. 2015

 

  • cskl081315.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.08.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz