Odhady sklizní - září 2018

Úroda kukuřice, brambor, cukrovky i máku bude letos slabší

15.10.2018
Kód: 270150-18
 

Podle posledního odhadu sklizně k 15. září se sklidí ve srovnání s loňským rokem méně kukuřice na zrno (19,6 %), kukuřice na zeleno a siláž (14,2 %), brambor (19,1 %), cukrovky (24,9 %), slunečnice (10,8 %), máku (31,3 %) i hrachu (17,2 %). Řepce se naopak dařilo, její sklizeň bude o pětinu vyšší než vloni (+20,7 %).

Podle posledního odhadu sklizně k 15. září se očekává nižší úroda obilovin včetně kukuřice na zrno na úrovni 6 861 tis. tun (7,9 %). Pokles sklizně je způsobený především nižším hektarovým výnosem 5,15 t/ha (6,7 %). Podle aktuálního odhadu je úroda obilovin o 15,2 % nižší než průměr sklizní za posledních pět let.

Odhadovaná sklizeň kukuřice na zrno 473 tis. tun je meziročně o 19,6 % nižší, a to především kvůli významnému poklesu výnosu na 5,76 t/ha (15,8 %). Osevní plocha 82 tis. ha je ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou o 4,5 % nižší. Předpokládaná sklizeň kukuřice na zrno je téměř o třetinu nižší než průměr sklizní za posledních pět let (−30,1 %). 

Předpokládaná sklizeň kukuřice na zeleno a siláž 6 670 tis. tun je v meziročním srovnání o 14,2 % nižší v důsledku poklesu výnosu na 29,80 t/ha (14,5 %). Osevní plocha 224 tis. ha je ve srovnání s loňskou sklizňovou plochou téměř na stejné úrovni (+0,3 %). Odhadovaná sklizeň je o 20,0 % nižší než pětiletý průměr sklizní zejména kvůli nízkému hektarovému výnosu. Pokles sklizně se očekává také u dalších pícnin. Jetele lučního se podle odhadu sklidí 305 tis. tun, meziročně o 23,4 % méně a vojtěšky 350 tis. tun, meziročně o 21,3 % méně.

Odhadovaná sklizeň brambor 557 tis. tun je ve srovnání s loňskou úrodou o 19,1 % nižší. Z hektaru se sklízí 24,35 tun brambor, což je o 5,07 tun méně než loni (17,2 %). Plocha osázená bramborami se mírně zmenšila na necelých 23 tis. hektarů (2,3 %). Odhadovaná úroda brambor je kvůli nízkým výnosům o desetinu nižší než pětiletý průměr (10,9 %). Letošní úroda je třetí nejnižší v historii sledování, méně brambor se sklidilo jen v roce 2013 a 2015.

Odhadovaná sklizeň cukrovky 3 306 tis. tun je meziročně o čtvrtinu nižší (−24,9 %) především kvůli poklesu výnosu na 51,04 t/ha (23,3 %). Osevní plocha se mírně zmenšila na 65 tis. ha (2,0 %). Předpokládaná úroda cukrovky je o 17,8 % nižší než průměr sklizní za posledních pět let i přes nárůst plochy kvůli nižším hektarovým výnosům (plocha +4,5 %, výnos 21,4 %).

Podle odhadu se sklidilo 1 383 tis. tun řepky, o 20,7 % více než loni. Meziroční navýšení produkce je dané především nárůstem výnosu na 3,36 t/ha (+15,5 %) a také rozšířením osevní plochy na 412 tis. ha (+4,4 %). Očekávaná sklizeň je o 2,6 % vyšší ve srovnání s pětiletým průměrem díky navýšení výměry.

Očekávaná produkce máku se meziročně propadla téměř o třetinu na 14 tis. tun (31,3 %). Pokles úrody je způsobený jak výrazným snížením osevní plochy na 27 tis. ha (18,3 %), tak nižším odhadovaným výnosem 0,52 t/ha (16,1 %). Odhadovaná úroda máku je také o 39,5 % nižší než průměr sklizní za posledních 5 let.

Odhad sklizně slunečnice 47 tis. tun je o 10,8 % nižší než úroda v roce 2017 v důsledku poklesu osevní plochy o 6,5 % na 20 tis. ha i hektarového výnosu o 4,5 % na 2,35 t/ha. Slunečnice se sklidí o 8,5 % více v porovnání s pětiletým průměrem díky rozšíření osevní plochy.

Produkce hrachu na zrno 72 tis. tun je meziročně o 17,2 % nižší kvůli meziročnímu poklesu osevní plochy na 29 tis. ha (16,4 %) při hektarovém výnosu 2,49 t/ha (0,8 %). V posledních pěti letech postupně narůstala plocha osetá hrachem a jeho letošní výměra je více než dvojnásobná ve srovnání s rokem 2013. Odhad sklizně je díky tomu o 17,5 % vyšší než pětiletý průměr sklizní.

Podrobnější informace zabývající se také odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 15. 9. 2018.

_________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: statistické zjišťování Odhady sklizně zemědělských plodin (Zem V9) a Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)
Termín ukončení sběru dat: 14. 9. 2018
Termín ukončení zpracování: 12. 10. 2018
Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 9. 2018
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-15-9-2018
Soupis ploch osevů - 2018

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-5-2018
Postup zpřesnění: Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2018 zveřejní Český statistický úřad 18. 2. 2019

 

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz