Odhady sklizní - červen 2014

Očekává se dobrá sklizeň obilovin, nárůst ploch osetých řepkou se zastavil

11.07.2014
Kód: 270150-14
 
Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 20. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 6 654 tis. tun a řepky ve výši 1 259 tis. tun. Úroda základních obilovin se sníží v porovnání s loňskou sklizní o 170 tis. tun (−2,5 %) a řepky o 184 tis. tun (−12,8 %).

Očekávaná sklizeň základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 654 tis. tun je v porovnání s loňskou úrodou o 170 tis. tun nižší (−2,5 %). Na poklesu produkce obilovin se podílí nejvyšší mírou pšenice ozimá (−234 tis. tun) a dále žito (−61 tis. tun), u ostatních obilovin se naopak očekává nárůst produkce, celkově o 125 tis. tun. Předpokládaný hektarový výnos základních obilovin 5,11 t je meziročně o 2,1 % nižší. Pokles hektarového výnosu se očekává u pšenice ozimé a žita, u ostatních obilovin se předpokládá meziroční navýšení výnosu, nejvýznamnější u ovsa a pšenice jarní. Osevní plochy základních obilovin se mírně snížily na úroveň 1 302 tis. ha (−0,3 %). Významný pokles výměry byl zaznamenán pouze u žita, mírně se snížila plocha osetá ječmenem ozimým a ovsem. Očekávaná úroda základních obilovin je srovnatelná s pětiletým (+1,5 %) i desetiletým průměrem (−1,5 %).

Pšenice ozimá je osetá téměř na třetině všech ploch (32,0 %) a je tak nejčastěji pěstovanou plodinou na našich polích. Odhadovaná produkce 4 296 tis. tun je o 234 tis. tun nižší než v roce 2013 (−5,2 %). Snížení produkce jde zcela na vrub poklesu očekávaného výnosu o 5,6 % na 5,43 t/ha. Osevní plocha 791 tis. ha je na téměř stejné úrovni jako v loňském roce (+0,3 %).
Výměra pšenice jarní se ve srovnání s loňským rokem navýšila o 10,4 % na 45 tis. ha a při předpokládaném výnosu 4,54 t/ha (+9,4 %) se odhaduje významný meziroční nárůst sklizně o 21,0 % na 206 tis. tun.

Odhad sklizně jarního ječmene 1 162 tis. tun je o 43 tis. tun vyšší než úroda v loňském roce (+3,8 %). Osevní plocha se meziročně zvýšila o 2,0 % na 248 tis. ha a odhadovaný hektarový výnos se také mírně zvýšil na 4,69 t (+1,7 %).
U ječmene ozimého se letos očekává sklizeň meziročně o 4,8 % vyšší na úrovni 497 tis. tun. Nárůst je daný zvýšením očekávaného hektarového výnosu o 8,1 % na 4,83 t/ha. Osevní plocha 103 tis. ha je meziročně o 3,1 % nižší.

Osevní plochy žita se ve dvou předchozích letech zvyšovaly, v letošním roce se však meziročně propadly o 33,0 % na 25 tis. ha a dosáhly tak úrovně roku 2011. Očekávaný hektarový výnos 4,60 t je o 2,1 % nižší a odhadovaná produkce 116 tis. tun je o více než třetinu nižší než loňská skutečnost (−34,4 %).

Předpokládaná úroda ovsa se ve srovnání s rokem 2013 zvýšila o 8,9 % na 151 tis. tun. Očekávaný průměrný výnos 3,58 t/ha je o 12,2 % vyšší, zatímco osevní plochy poklesly o 2,9 % na 42 tis. ha.

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 226 tis. tun (+5,5 %). Na navýšení produkce se podílí nárůst osevní plochy na 48 tis. ha (+3,6 %) i odhadovaného výnosu na 4,66 t/ha (+1,7 %).

Řepka se v letošním roce pěstuje na 15,8 % osevních ploch a je tak po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou. V letošním roce se zastavil dlouhodobý trend nárůstu osevní plochy řepky, výměra se meziročně snížila o 7,0 % na 389 tis. ha a přiblížila se tak úrovni roku 2011. Odhadovaný hektarový výnos 3,23 t je o 6,4 % nižší než loni a očekávaná úroda 1 259 tis. tun poklesla o 184 tis. tun (−12,8 %). Předpokládaná produkce řepky přesto převyšuje o 9,1 % pětiletý průměr a o 20,6 % desetiletý průměr, a to díky zvyšujícím se hektarovým výnosům (+7,5 %, respektive +6,3 %) a navýšení osevních ploch (+1,5 %, respektive +13,5 %).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní - operativní zpráva k 20. 6. 2014.
Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů v České republice k 31. květnu 2014.


Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě
Termín ukončení sběru dat: 20. 6. 2014
Termín ukončení zpracování: 10. 7. 2014
Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva za červen (obsahuje podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a raných brambor - též na http://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-2062014-3kv3zviuvn
Postup zpřesnění: Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 7. 2014 zveřejní Český statistický úřad 13. 8. 2014.  • cskl071114.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz