Sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2012

 

Český statistický úřad zveřejnil na internetu datovou sadu „Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2012“. Nejvýznamnější skupinou plodin Středočeského kraje byly v roce 2012 obiloviny. Celkem bylo na ploše 283 tis. ha sklizeno 1,314 mil. t obilovin a průměrný výnos činil 4,64 tun na hektar. Oproti předchozímu roku došlo k celkovému poklesu v pěstování a produkci obilovin; osevní plochy obilovin byly sníženy o 4,7 tis. ha (tj. o 1,6 %), sklizeno bylo 325,8 tis. tun méně (tj. o 19,9 %) a průměrný hektarový výnos obilovin se snížil o 1,06 tun. Přesto se Středočeský kraj podílel na celorepublikové slizni obilí téměř jednou pětinou (19,5 %) a zůstal největším producentem obilí v ČR.Sklizeň zemědělských plodin ve Středočeském kraji v roce 2012
ZEM_2012.pdf
Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin ve Středočeském kraji
v roce 2012
ZEM_2012.xls