Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
9 905 11 180 13 174 15 469 18 846
Vydaná stavební povolení 4 584 4 454 4 944 4 981 5 134
Zahájené byty 1 504 1 398 1 547 1 664 2 126
Dokončené byty 1 136 1 671 1 724 1 568 1 622

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Stavební práce ˝S˝ provedené v Pardubickém kraji
  • Stavební práce ˝S˝ v tuzemsku podle krajů v roce 2020
  • Bytová výstavba v Pardubickém kraji
  • Dokončené byty podle správních obvodů ORP v Pardubickém kraji
  • Průměrná obytná plocha dokončených bytů v nových rodinných domech podle SO ORP v Pardubickém...
 • Kartogramy
  • Dokončené byty podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2016–2020
  • Bytová výstavba v obcích Pardubického kraje
  • Dokončené byty podle druhu budovy v SO ORP Pardubického kraje
  • Bytová výstavba v krajích
  • Intenzita bytové výstavby v obcích
  • Hustota bytové výstavby v obcích
  • Stavební práce "S" podle kraje místa stavby

Analýzy, komentáře