Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
7 499 10 807 12 366 11 168
Vydaná stavební povolení 4 369 4 068 4 098 4 472 4 584
Zahájené byty 1 062 1 060 1 045 1 259 1 504
Dokončené byty 1 021 996 1 096 1 224 1 136

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Zahájená bytová výstavba podle krajů v roce 2017
  • Dokončená bytová výstavba podle krajů v roce 2017
  • Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2017
  • Orientační hodnota staveb s vydaným stavebním povolením v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí...
  • Stavební práce podle místa stavby v krajích v letech 2011 až 2016
  • Bytová výstavba v krajích v letech 2010 až 2015
  • Dokončené byty podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2012–2016

Analýzy, komentáře