Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
8 214 7 499 10 807 12 366 11 168
Vydaná stavební povolení 5 103 4 369 4 068 4 098 4 472
Zahájené byty 1 096 1 062 1 060 1 045 1 259
Dokončené byty 1 295 1 021 996 1 096 1 224

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Stavební práce podle místa stavby v krajích v letech 2010 až 2015
  • Počet vydaných stavebních povolení v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2016
  • Zahájené byty v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2016
  • Dokončené byty v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2016
  • Bytová výstavba v krajích v letech 2010 až 2015
  • Dokončené byty podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2011–2015

Analýzy, komentáře