Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
12 366 11 168 9 905 11 180 13 174
Vydaná stavební povolení 4 098 4 472 4 584 4 454 4 944
Zahájené byty 1 045 1 259 1 504 1 398 1 547
Dokončené byty 1 096 1 224 1 136 1 671 1 724

Grafy, kartogramy

  • Grafy
  • Kartogramy
    • Bytová výstavba v obcích Pardubického kraje
    • Bytová výstavba v krajích
    • Stavební práce "S" podle kraje místa stavby