Stavebnictví, byty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
11 180 13 174 15 469 18 846 23 369
Vydaná stavební povolení 4 454 4 944 4 981 5 134 4 656
Zahájené byty 1 398 1 547 1 664 2 126 2 086
Dokončené byty 1 671 1 724 1 568 1 622 1 847

Grafy, kartogramy

  • Grafy
  • Kartogramy
    • Dokončené byty podle obcí v Pardubickém kraji v letech 2017–2021
    • Dokončené byty podle druhu budovy v SO ORP Pardubického kraje
    • Intenzita bytové výstavby v obcích
    • Hustota bytové výstavby v obcích