Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
11 168 9 905 11 180 13 174 15 469
Vydaná stavební povolení 4 472 4 584 4 454 4 944 4 981
Zahájené byty 1 259 1 504 1 398 1 547 1 664
Dokončené byty 1 224 1 136 1 671 1 724 1 568

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Bytová výstavba v obcích Pardubického kraje
  • Dokončené byty podle druhu budovy v SO ORP Pardubického kraje
  • Bytová výstavba v krajích
  • Intenzita bytové výstavby v obcích
  • Hustota bytové výstavby v obcích
  • Stavební práce "S" podle kraje místa stavby

Analýzy, komentáře