Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
10 807 12 366 11 168 9 905 11 180
Vydaná stavební povolení 4 068 4 098 4 472 4 584 4 454
Zahájené byty 1 060 1 045 1 259 1 504 1 398
Dokončené byty 996 1 096 1 224 1 136 1 671

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Bytová výstavba v obcích Pardubického kraje
  • Bytová výstavba v krajích
  • Zahájená bytová výstavba
  • Dokončená bytová výstavba
  • Vydaná stavební povolení
  • Orientační hodnota staveb s vydaným stavebním povolením
  • Stavební práce "S" podle kraje místa stavby