Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
7 499 10 807 12 366 11 168 9 905
Vydaná stavební povolení 4 369 4 068 4 098 4 472 4 584
Zahájené byty 1 062 1 060 1 045 1 259 1 504
Dokončené byty 1 021 996 1 096 1 224 1 136

Grafy, kartogramy

Analýzy, komentáře