Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
8 214 7 499 10 807 12 366
Vydaná stavební povolení 5 103 4 369 4 068 4 098 4 472
Zahájené byty 1 096 1 062 1 060 1 045 1 259
Dokončené byty 1 295 1 021 996 1 096 1 224

Analýzy, komentáře