Informační technologie 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
74,9 74,4 74,2 76,0 77,4
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
74,0 74,5 76,2 78,5 79,5
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
77,9 78,3 79,8 80,5 81,0
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
8,3 8,6 8,8 9,2 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.

Grafy, kartogramy

Metodika