Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
66,3 69,4 70,7 71,7 73,6
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
57,8 63,0 64,6 67,2 71,2
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
65,0 69,9 73,6 75,2 76,8
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
3,8 4,2 4,8 4,5 6,4

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Domácnosti v Pardubickém kraji vybavené osobním počítačem, internetem a vysokorychlostním...
 • Kartogramy
  • Domácnosti s vysokorychlostním připojením k internetu v roce 2015
  • Jednotlivci používající internet v roce 2015
  • Jednotlivci používající internet v mobilu v roce 2015
  • Jednotlivci nakupující přes internet v roce 2015
  • Jednotlivci používající internetové bankovnictví v roce 2015
  • Jednotlivci používající sociální sítě v roce 2015
  • Podíl jednotlivců s mobilním telefonem v polpulaci v krajích ČR v roce 2014 (průměr let...

Metodika