Informační technologie 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
73,6 74,9 74,4 74,2 76,0
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
71,2 74,0 74,5 76,2 78,5
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
76,8 77,9 78,3 79,8 80,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
7,5 8,3 8,6 8,8
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Domácnosti s počítačem a internetem v Pardubickém kraji a ČR
  • Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2019
  • Uživatelé internetu podle vybraných činností v krajích v roce 2018
 • Kartogramy
  • Jednotlivci a internet v krajích ČR v roce 2017
  • Každodenní uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle pohlaví a krajů v roce 2017

Metodika