Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
70,7 71,7 73,6 74,9 74,4
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
64,6 67,2 71,2 74,0 74,5
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
73,6 75,2 76,8 77,9 78,3
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
6,0 6,5 7,9 8,2 8,7

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Domácnosti s počítačem a internetem v Pardubickém kraji a ČR
  • Uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle krajů v roce 2018
  • Uživatelé internetu podle pohlaví a krajů v roce 2017
  • Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie v Pardubickém kraji...
 • Kartogramy
  • Jednotlivci a internet v krajích ČR v roce 2017
  • Každodenní uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle pohlaví a krajů v roce 2017

Metodika