Zemědělství 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 90 740 90 377 89 157 91 154 85 465
              - sklizeň (t) 443 532 465 617 561 447 529 068 544 762
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 111 722 113 402 115 066 116 708 117 010

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji
  • Hospodářská zvířata v Pardubickém kraji (stav k 1. 4.)
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2016
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2014/2015
  • Hospodaření zemědělských podniků na vlastní půdě podle krajů v roce 2013
 • Kartogramy
  • Zemědělská produkce v roce 2015
  • Sklizeň obilovin v krajích v letech 2010 až 2015

Metodika

Analýzy, komentáře