Zemědělství 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 87 025 86 826 86 790 87 338 85 309
              - sklizeň (t) 501 134 527 653 523 816 517 968
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 115 877 113 308 113 444 114 329 .

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji
  • Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2022
  • Hospodářská zvířata v Pardubickém kraji (stav k 1. 4.)
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2020/2021
 • Kartogramy
  • Chov skotu podle krajů k 31. 12. 2022
  • Chov prasat podle krajů k 31. 12. 2022
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat a struktura stavů v dobytčích jednotkách k 1. 4. ...
  • Ekologické zemědělství

Metodika