Zemědělství 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 86 334 85 809 87 025 86 826 86 790
              - sklizeň (t) 501 048 453 607 501 134 527 653
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 117 506 117 055 115 877 113 308 113 444

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji
  • Hospodářská zvířata v Pardubickém kraji (stav k 1. 4.)
  • Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2020
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2018/2019
 • Kartogramy
  • Produkce zemědělského odvětví v krajích v roce 2018
  • Stavy skotu podle krajů
  • Stavy prasat podle krajů
  • Sklizeň brambor v letech 2015–2019
  • Sklizeň obilovin v krajích v letech 2015 až 2020
  • Sklizeň obilovin v krajích v roce 2018
  • Sklizeň řepky v letech 2014–2018

Metodika