Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 91 154 85 465 86 334 85 809 87 025
              - sklizeň (t) 529 068 544 762 501 048 453 607 501 134
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 116 708 117 010 117 506 117 055 115 877

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji
  • Hospodářská zvířata v Pardubickém kraji (stav k 1. 4.)
  • Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2019
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2017/2018
 • Kartogramy
  • Stavy skotu podle krajů
  • Stavy prasat podle krajů
  • Porážky skotu v krajích
  • Porážky prasat v krajích
  • Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch k 31. 5. 2017
  • Sklizeň obilovin v krajích v letech 2013 až 2018
  • Sklizeň obilovin v krajích v roce 2018
  • Sklizeň řepky v letech 2014–2018

Metodika