Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 89 157 91 154 85 465 86 334 85 809
              - sklizeň (t) 561 447 529 068 544 762 501 048
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 115 066 116 708 117 010 117 506 117 055

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji
  • Hospodářská zvířata v Pardubickém kraji (stav k 1. 4.)
  • Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2017
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat podle krajů v roce 2016
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2015/2016
 • Kartogramy
  • Produkce zemědělského odvětví podle krajů
  • Úhyn a počet odchovaných telat podle krajů
  • Sklizeň obilovin v krajích
  • Ekologické zemědělství v krajích
  • Změna věkové struktury pravidelně zaměstnaných v zemědělství

Metodika