Zemědělství 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 85 809 87 025 86 826 86 790 87 338
              - sklizeň (t) 453 607 501 134 527 653 523 816
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 117 055 115 877 113 308 113 444 114 329

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Pardubickém kraji
  • Hospodářská zvířata v Pardubickém kraji (stav k 1. 4.)
  • Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2021
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce 2019/2020
 • Kartogramy
  • Ekologické zemědělství
  • Sklizeň obilovin v krajích v letech 2015 až 2020

Metodika

Analýzy, komentáře